< Terug naar overzicht

HRM als pijler van welvaart

Vorige week verwelkomde HR-netwekvereniging PM Club Vlaams minister-president Kris Peeters als gastspreker op de openingszitting van het academiejaar 2009-2010.

Tijdens zijn uiteenzetting wees Kris Peeters meermaals op de belangrijke rol van de HR-verantwoordelijken in het identificeren en ontwikkelen van talent, bij uitstek één van de pijlers van de welvaart en groei van bedrijven.

Anticrisisbeleid


In een scherpe analyse van de huidige economische situatie schuwde Peeters de bikkelharde realiteit van de tewerkstellingscijfers niet. “De crisis slaat toe met precisiebombardementen”, stelde hij. “Bepaalde sectoren en bepaalde regio’s zijn het slachtoffer. Vooral bij mannelijke werknemers en hoogopgeleiden evolueert de werkeloosheid het sterkst. En enkel voor wie zijn werk verliest, is de crisis voelbaar.”
Om beleidsmaatregelen die daadwerkelijke oplossingen bieden uit te werken, ging de Vlaamse regering uit van deze genuanceerde kijk. “De verschillende regeringsniveaus dragen elk verantwoordelijkheid, de grote uitdaging ligt in het in elkaar passen en samen doen draaien van al deze maatregelen” betoogde Peeters. “Besparingsmaatregelen worden genomen zonder te raken aan de economische groei, het consumentenvertrouwen en de zwaksten in de samenleving.”

HR speelt cruciale rol


Het door de minister-president voorgestelde werkgelegenheidsplan beoogt maximale tewerkstelling en efficiëntieverhoging (ook in de overheidsadministraties), het biedt maatwerk voor werknemers en ondersteuning voor werkgevers en past volledig in het toekomstplan 'Vlaanderen in Actie'.
In het bijzonder zoomde Peeters in op competentieversterking door continue vorming en opleiding, loopbaanbegeleiding –en heroriëntatie naar de toenemende dienstensectoren en veranderingen in de werkcultuur: allemaal acties in lijn met de sterke visie op duurzaamheid en werkbaarheid van het plan 'Vlaanderen in Actie'.
In deze noodzakelijke wijzigingen van het DNA speelt HR een cruciale rol”, stelde de minister-president.

Bron: PM Club

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen