< Terug naar overzicht

HR-rapportering: willen maar niet kunnen

Hoeveel belang hechten Belgische bedrijven aan cijferrapportering over personeelsaangelegenheden? Hoelang doen personeelsverantwoordelijken en bedrijfsleiders erover om een strategische HR-rapportering op te zetten? Welke moeilijkheden ondervinden ze hierbij?

Dat waren de centrale vragen van een peiling bij 168 personeelsverantwoordelijken en bedrijfleiders georganiseerd door HR-dienstverlener Attentia.

Meerderheid rapporteert


Ruim acht op de tien ondervraagden rapporteert regelmatig over HR-materies, onder meer over de evolutie van de personeels-samenstelling, de loonkosten, de evolutie van de overuren en de verzuimkosten.
Dat gebeurt vooral om de kosten in de gaten te houden (60 procent), omdat dit zo opgelegd wordt binnen de onderneming (45 procent) en omdat rapportering voor personeelsverantwoordelijken een nuttige operationeel managementinstrument of strategisch beleidsinstrument kan zijn (40 procent).
Een kleine minderheid van de bevraagden maakt geen regelmatige HR-rapportering op. In de eerste plaats omdat dit binnen de onderneming niet als prioriteit wordt beschouwd (62 procent). Verder geeft men aan dat tijd, expertise en adequate gegevens om de rapportering tot een goed eind te brengen, ontbreken (14 procent). Een laatste reden om niet aan rapportering te doen: men meent dat de toegevoegde waarde van de rapportering niet in verhouding staat tot de kostprijs ervan (9 procent).

Must of noodzakelijk kwaad?


Vier op de tien personeelsverantwoordelijken of bedrijfleiders vindt rapportering over HR-materies een absolute must. In grote of internationale ondernemingen loopt dit zelfs op tot twee op drie.
Van de kleine ondernemingen echter ervaart acht procent van de respondenten rapportering als een noodzakelijk kwaad. Dit is maar liefst vier keer meer dan gemiddeld.

Rapporteren is moeilijk


Opvallend is dat bijna zeven op de tien ondervraagden vandaag moeilijkheden ondervindt bij het opmaken van de HR-rapportering. De beschikbaarheid van informatie stelt het grootste probleem. Driekwart van de ondervraagden geeft aan dat de informatie verspreid zit over verschillende systemen, personen, afdelingen of vestigingen. De helft stelt dat de informatie beschikbaar is in uiteenlopende vormen en formaten.
Andere moeilijkheden waarmee HR-managers geconfronteerd worden: informatie is niet tijdig beschikbaar, er zijn problemen om de juiste data uit de systemen te halen en de informatie is onvolledig of gedateerd.

Rapporteren is tijdsrovend


Drie op de vier bevraagden werkzaam in een grote onderneming besteedt minimaal een dag per maand aan rapportering. In sommige bedrijven loopt dit al snel op tot drie à vier dagen per maand. De geïnvesteerde tijd hangt wellicht nauw samen met de nationaliteit en aard van de onderneming (beursgenoteerd of niet, multinational of lokale speler), alsook met de gebruikte instrumenten en/of de complexiteit van de rapportering.
De enquête leert dat één op de twee respondenten de rapportering opmaakt met een MS Office-toepassing, 23 procent maakt gebruik van een applicatie van het personeelsbeheerssysteem, 14 procent doet een beroep op een specifieke rapporteringstool en 11 procent combineert twee of meer instrumenten.
Ruim vier op de tien ondervraagden is niet helemaal tevreden met het resultaat...

HR niet in directie


Uit de bevraging bleek ook nog dat 54 procent van de deelnemende personeelsverantwoordelijken mee in het directiecomité van hun onderneming zetelen. Vooral in middelgrote ondernemingen en multinationals bleek dit het geval.
In de helft van de bedrijven zit de personeelsverantwoordelijke dus nog steeds niet mee aan tafel bij cruciale beleidsbeslissingen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen