< Terug naar overzicht

HR-kosten zijn met meer dan 10 procent gedaald in België

Ondanks het herstel van de wereldeconomie, wordt voor West-Europa en vooral voor België een lange periode van trage groei verwacht. Ondertussen zijn de HR-kosten wereldwijd met gemiddeld 9 procent gedaald. In België gaat het om een daling van de personeelskosten met meer dan 10 procent.

Dat blijkt uit een wereldwijde studie bij topmanagers door Roland Berger Strategy Consultants.
De essentie van deze studie en de resultaten:
 • Wereldwijd onderzoek bij CEO’s van 5600 bedrijven, in 14 industrieën.

 • De meerderheid geeft aan dat de bodem van de wereldwijde economische crisis achter de rug ligt en verwacht een significante heropleving vanaf midden 2010.

 • 75 procent plant een sterkere focus op groei en verkoop, minder focus op kostenbesparing.

 • HR-kosten zijn met 9 procent gedaald in 2009. Vele bedrijven hebben hun vooropgesteld doel voor kostenbesparing al bereikt.

 • Azië zal het meest genieten van het herstel, Europa en Japan lopen achter bij de wereldwijde heropleving.

 • België blijft nog meer achter, met 58 procent van de ondervraagden die een verlengde periode van lage groei voorspelt.

 • 92 procent van de ondervraagde Belgische topmanagers verwacht een nog stijgende werkloosheid, die de vraag van consumenten kan temperen.

 • Voor 30 procent van de Belgische bedrijven blijft de liquiditeit nog steeds kritiek.


 • Het dieptepunt van de globale economische crisis ligt achter ons, volgens de studie van Roland Berger Strategy Consultants. De meerderheid van de ondervraagde bedrijven verwacht een sterk herstel vanaf de tweede helft van dit jaar, zelfs al zou een kortstondige stijging van de werkloosheid de economische groei wat kunnen afremmen. Waar de focus het voorbije jaar lag op kostenbesparing en het veilig stellen van de liquiditeit, keren de managers nu terug naar groei- en verkoopinitiatieven.

  Voor België zijn de resultaten echter minder positief. 92 procent van de ondervraagden voorziet een stijgende werkloosheid, die de vraag van consumenten kan temperen. Dit zijn de voornaamste bevindingen van de nieuwe ‘Internationale Herstructurering 2010’-studie van Roland Berger Strategy Consultants, waaraan CEO’s van ongeveer 5600 internationale bedrijven in 14 verschillende sectoren deelnamen.

  “De wereldwijde crisis heeft de bodem bereikt”, vertelt Eric Baart, partner bij Roland Berger Strategy Consultants België. “Overal ter wereld volgen bedrijven opnieuw een groeistrategie.” De bedrijven verwachten een groei vanaf het midden van dit jaar, zelfs als die gedeeltelijk wordt afgeremd door een stijgende werkloosheid.

  Groei vanaf tweede helft 2010


  Bedrijven verwachten dat de economische groei in 2010 wereldwijd gemiddeld 1,1 procent zal bedragen. Voor volgend jaar zou deze 1,6 procent bedragen. “De meest optimistische groeiverwachtingen zijn er voor China, met dit jaar 8,5 procent en volgend jaar 8 procent groei. Europa en Japan, elk met een groeiverwachting van 1 procent, zijn de regio’s die achter blijven”, vertelt Baart. “De ondervraagden gaven ook aan welke sectoren volgens hen het meeste voordeel zouden moeten halen bij het economisch herstel: de energiesector en nutsbedrijven, de farmaceutische industrie, de gezondheidssector en de financiële dienstensector.”

  België blijft achterop


  Een overgrote meerderheid (92 procent) verwacht dat de werkloosheid in België nog blijft stijgen, waardoor de particuliere bestedingen kunnen dalen. “De meeste Belgische CEO’s voorzien een langere periode van lage groei in ons land, gekoppeld aan een zwakke particuliere consumptievraag. Daarnaast kijken bedrijven aan tegen strengere voorwaarden om leningen te verkrijgen, en is er angst voor een groeiende reglementering van de overheid, hogere belastingen en een vermindering van de overheidsuitgaven om het overheidstekort te reduceren.”

  Aangezien België een heel open economie is, vrezen de Belgische ondernemers ook meer protectionistische maatregelen van andere landen. Hierdoor zou de buitenlandse vraag naar Belgische producten kunnen verminderen, ondanks een zwakkere euro.

  Het resultaat is dat de ondervraagde CEO’s verwachten dat België achterop hinkt in het economisch herstel, met een bbp dat in 2010 amper 0,5 procent stijgt en 1,4 procent in 2011.

  De Belgische bedrijven zijn ook minder optimistisch over hun winstgevendheid dan Europese ondernemingen: amper 18 procent verwacht voor dit jaar stijgende winstcijfers, terwijl 43 procent van de West-Europese bedrijven dit verwacht.

  Besparingsdoelen bereikt, vooral in HR


  De meeste bedrijven hebben zware inspanningen geleverd om hun personeelskosten tijdens de crisis te verminderen. Voor 2009 bedroegen deze besparingen 9 procent (als wereldwijd gemiddelde). De grootste besparing in HR werd door de bedrijven in de Verenigde Staten uitgevoerd (meer dan 10 procent). China en Japan kunnen eveneens naar buiten komen met cijfers die hun vooropgestelde besparingsdoel lichtjes overschrijden.

  Zowel in West-Europa als in België geeft 34 procent van de ondervraagde bedrijven aan dat ze hun HR-kosten met meer dan 10 procent hebben verminderd.

  Financieel herstel, maar verslechtering van de kredietvoorwaarden


  De meeste bedrijven zijn nu optimistischer over hun financiële situatie dan een jaar geleden. “In de crisis werd de liquiditeit voor meer dan 40 procent van de bedrijven kritiek”, zegt Eric Baart. “Vandaag is dit nog voor ongeveer 20 procent van toepassing.”

  De onderzoekers vonden in China, Oost-Europa en het Midden-Oosten een bovengemiddeld aantal bedrijven die nog steeds problemen hebben met onvoldoende liquiditeit. In West-Europa is dit slechts 14 procent van de bedrijven, in de Verenigde Staten en Japan is dit zo’n 5 procent.

  België scoort dan weer slechter, met 30 procent van de ondervraagde bedrijven dat aangeeft dat hun liquiditeit nog steeds kritiek blijft.

  Ondernemingen hebben ook meer operationeel cash management ingevoerd om hun liquiditeitspositie veilig te stellen. “Het meest gemeenschappelijke antwoord is dat bedrijven operationele stappen ondernemen, zoals het versnellen van het innen van vorderingen (76 procent). Nieuwe fundamentele veranderingen in het beheer van het werkkapitaal blijft echter het speelterrein van een beperkt aantal topbedrijven. Slechts een derde van de bedrijven zegt dat ze van plan is om bijkomende leningen aan te gaan”, aldus Baart. De voorwaarden om een nieuwe lening te krijgen zijn dan ook verstrengd.

  Azië profiteert het meest van het herstel


  Zo’n 71 procent van de bedrijven denkt dat Azië het meest zal profiteren van het komend herstel dit jaar. Een nog groter aantal (85 procent) ziet verbeterde kansen voor China de komende jaren. Een derde van alle ondervraagde CEO’s gelooft dat Europa nog tot volgend jaar zal moeten wachten om van de opleving te kunnen genieten.

  Er is ook meer optimisme voor Noord-Amerika: 46 procent van de ondervraagden ziet deze regio in 2011 een vlucht nemen. Bijgevolg wordt Europa minder een prioriteit om te investeren.

  Nu de wereldwijde economie zich herstelt, plant 61 procent van de ondervraagde bedrijven, vooral in de Verenigde Staten, om nieuwe producten te lanceren als een groeistimulator. In Japan gebruiken de bedrijven het herstel om door te breken in nieuwe markten en regio’s. Wereldwijd wil de meerderheid van de bedrijven hun mogelijkheden om een verdere groei met eigen middelen te financieren maximaliseren.

  Bijna een derde van alle bedrijven maakt zich wel nog zorgen dat onvoldoende liquiditeit hun herstel kan bemoeilijken. Eenzelfde aantal identificeert een stijgende volatiliteit als een obstakel om risico’s te nemen.

  Lessen uit de studie trekken


  “Uit deze studie kunnen we vier belangrijke zaken leren”, zegt Eric Baart:
 • Door de stijgende onzekerheid en volatiliteit nemen CEO’s minder risico’s.

 • Bedrijven verleggen wereldwijd hun focus van kostenbesparing naar omzetgroei.

 • De kostenstructuur moet worden aangepast om de stijgende volatitileit en de focus op omzetgroei op te vangen. Dit betekent meer flexibiliteit en schaalbaarheid.

 • Azië en Noord-Amerika worden door de CEO’s gepercipieerd als een betere opportuniteit dan West-Europa en zeker dan België.

 • Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen