< Terug naar overzicht

HR heeft specifieke verwachtingen ten aanzien van EU

Onderzoek in opdracht van de European Club for human resources (EChr), toont aan dat HR een meer prominente rol van Europa wil inzake mobiliteit.

Het onderzoek in het kader van de jaarlijkse HR Barometer gaat de standpunten van de HR-verantwoordelijken over de impact van de activiteiten van de Europese Unie na. Aan dit onderzoek namen HR-directeurs en HR-bestuurders van 53 organisaties deel, met in totaal meer dan drie miljoen werknemers, met hoofdzetel in Europa en met minstens 500 werknemers in twee of meer Europese landen.
De meeste HR-leidinggevenden (53%) zijn ronduit positief over de impact van de Europese Unie, 37% beschouwt de invloed veeleer als neutraal en slechts 10% als negatief. De impact op de nationale economie (58%) en de eigen onderneming (54%) wordt ervaren als positief, terwijl de respondenten de invloed op hun eigen persoon als minder uitgesproken omschrijven (48%).
Domeinen waarop de meeste interventie van de Europese Unie wordt verwacht, zijn het wegwerken van starre wettelijke verplichtingen in verband met afvloeiingen en maatregelen ter bescherming van de financiële zekerheid van ontslagen werknemers. Een ander domein waarop een prominentere rol van de EU wordt verwacht, is de mobiliteit van werknemers. Maar liefst 71% van de ondervraagden staat achter de afschaffing van de beperkingen opgelegd aan een selecte groep personen uit niet-EU-landen die toegang willen krijgen tot de arbeidsmarkt. Daartegenover staat dat 75% van alle deelnemers gekant is tegen een volledige vrijmaking van de EU-arbeidsmarkt voor onderdanen van niet-EU-landen.
Voorts schaart 67% van de ondervraagden zich achter de verwijdering van nationale barrières die grensoverschrijdende fusies en overnames beletten. De deelnemers zijn verdeeld over de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor burgers van de nieuwe EU-lidstaten: 49 % is tegen de beperkingen, terwijl 39 % voor het behoud van deze restricties is.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen