< Terug naar overzicht

HR-activiteiten komen meestal ad hoc tot stand

Hoewel organisaties zeggen inzicht te hebben in de (gewenste) ontwikkeling van het personeelsbestand, komen de HR-actitiveiten veelal ad hoc tot stand.

Zo luidt één van de conclusies die organisatieadviesbureau Berenschot trekt in het tweejaarlijkse onderzoek ‘Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement’. Het merendeel van de respondenten geeft aan dat hun HR-activiteiten deels het resultaat zijn van een geplande HR-strategie en deels ad hoc tot stand komen.

Toch geeft 13 procent van de respondenten aan dat alle activiteiten ad hoc plaatsvinden. In de kennisintensieve dienstverlening is dat zelfs 16 procent.

Twee jaar vooruitkijken


Hoewel 86 procent van de organisaties aangeeft een HR-strategie te hebben, blijkt uit de planningshorizon dat de helft van de organisaties maximaal 2 jaar vooruitkijkt.

Er zijn twee soorten planningen. De eerste verschaft inzicht in hoe het personeelsbestand zich moet ontwikkelen om de strategie te realiseren. Dat inzicht kan heel kwantitatief zijn: organisaties weten dan hoeveel en wat voor soort personeel zij nodig gaan hebben. Maar het kan ook kwalitatief zijn. In dat geval weten organisaties welke competenties zij absoluut moeten ontwikkelen om de strategie waar te maken.

Het tweede type planning is de autonome doorrekening van het personeelsbestand: uit- en doorstroom bepalen wie blijft en op welke positie. Uit het onderzoek blijkt dat 18 procent van de organisaties geen zicht op de toekomst heeft, terwijl 38 procent aangeeft aan alle soorten planning te doen.

Bron: HRpraktijk

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen