< Terug naar overzicht

Hoog loon CEO stimuleert loon en verloop personeel

Topmanagers die buitensporige vergoedingen ontvangen, drijven ook de lonen van kaderleden en andere werknemers omhoog. Dat is de voornaamste conclusie van een recente Amerikaanse studie waaraan onder meer de Stanford Graduate School of Business haar medewerking verleende.

De onderzoekers namen gedurende vijf jaar het loonbeleid in 120 bedrijven onder de loep. Ter herinnering: uit de beleggersbarometer die ING afgelopen zomer opstelde (in samenwerking met de Universiteit Gent en De Tijd) naar aanleiding van de discussie in ons land over ‘riante toplonen’, bleek dat ongeveer de helft van de beleggers hoge managerslonen onverantwoord vinden. Terecht, zo blijkt nu.

Co-auteur professor Charles O’Reilly wijst op het watervaleffect: “Wanneer topmanagers een te hoge vergoeding krijgen, worden ook andere bestuurders en afdelingshoofden boven het marktgemiddelde betaald. De totale kostprijs van alle verloning in eenzelfde bedrijf kan hoog oplopen en zelfs een significant effect hebben op de winsten uitgekeerd aan de aandeelhouders.”

Uit dezelfde studie blijkt overigens ook dat werknemers de vergoeding van de gedelegeerd bestuurder als maatstaf nemen om te beoordelen of hun eigen verloning al dan niet fair is. Te hoge vergoedingen aan de top worden door werknemers als onbillijk ervaren, wat op zijn beurt een groot verloop van personeel in de hand werkt.

“De effecten op lange termijn zijn niet te onderschatten. Door het onrechtvaardigheidgevoel dreigt opkomend talent de onderneming vroegtijdig de rug toe te keren”, waarschuwt O’Reilly. Opmerkelijk is ook dat gedelegeerd bestuurders die rijkelijk worden vergoed, hun invloed gebruiken om ervoor te zorgen dat ook andere medewerkers genereus worden beloond. Ze zijn immers begaan met hun reputatie en willen rechtvaardig overkomen bij hun personeel.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen