< Terug naar overzicht

Holebi’s nog steeds niet volledig aanvaard

Holebi’s ervaren op de werkvloer een onderhuidse intolerantie ten opzichte van hun geaardheid, maar van flagrante loondiscriminatie is geen sprake. Dit komt naar voren uit een grootschalig onderzoek van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding.

Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding en de Universiteit Gent peilden naar de ervaring van 2497 holebi’s (1814 Nederlandstaligen en 683 Franstaligen), vooral hoger opgeleide werknemers. Uit de studie blijkt dat, hoewel er vaak geen rechtstreekse discriminatie is, er wel nog altijd een klimaat heerst waarbij holebi’s niet voor hun geaardheid durven uit te komen.

Enkele bevindingen:Seksuele oriëntatie heeft wel degelijk een impact op de vormgeving van de beroepsloopbaan. Voor bijna 30% van de respondenten beïnvloedt hun seksuele oriëntatie de jobkeuze, voor 28% de bedrijfskeuze, voor bijna 34% de beroepssector, voor 31% de geografische locatie van de job, voor 8% de overweging om met een eigen bedrijf te starten.
Meer dan één op de twee verzwijgt de seksuele oriëntatie tijdens de integratiefase binnen het bedrijf. Dit lijkt vooral voor te komen in grote bedrijven. Het komt ook meer voor bij Franstalige respondenten en bij vrouwen. Vooral het gebruik van neutrale bewoordingen om over het privéleven te spreken, alsook het vermijden van persoonlijke vragen valt op.
Iets minder dan één op de vier ervaart impliciete homofobie. Bij 5% komt indirecte homofobie relatief vaak voor. Impliciete homofobie lijkt meer voor te komen in grote bedrijven. Geruchten, zinspelingen en spot komen zeer frequent voor. De homofobe reacties kwamen vooral van collega’s, direct leidinggevenden en het hoger kader.
Expliciete of directe homofobie komt veel minder voor: ongeveer 12% ervaart dit. Franstalige respondenten zijn duidelijk meer het slachtoffer ervan geweest. Het komt meer voor in grote bedrijven (met meer dan 50 werknemers), het wordt meer vermeld door respondenten met enkel lager secundair onderwijs en werknemers ouder dan 45.
17% in Vlaanderen en 33,5% in Franstalig België was getuige van homofobe reacties of handelingen. Dit komt meer voor in bedrijven met meer dan 50 werknemers. Ook 45-plussers zijn er meer getuige van geweest.
Het buitenspel gezet worden bij promotie is de meest gerapporteerde vorm van discriminatie (12%). Mannen scoren op elke vorm van discriminatie hoger dan vrouwen. Nederlandstaligen verklaren net iets meer dan Franstaligen om geen toestemming te krijgen op vorming en tevens een lager salaris te krijgen. Respondenten in bedrijven met minder dan tien werknemers rapporteren deze discriminatievormen het minst. Vooral 45-plussers rapporteren promotiekansen gemist te hebben.
Ongeveer 60% rapporteert enige verbetering na de periode van outing. Vrouwen rapporteren minder verbetering, vergeleken met mannen. Franstaligen rapporteren meer verbetering dan Nederlandstaligen. De grootte van het bedrijf oefent geen invloed uit op de gevolgen van outing. Hogergeschoolden rapporteren vaker geen verandering volgend op hun openheid.
Bij verslechtering van het arbeidsklimaat na outing wordt er vooral een gevoel van onbehagen met collega’s en met de leidinggevenden vermeld.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen