< Terug naar overzicht

Hoe werkt u leeftijdsgebonden barema’s weg?

Leeftijdsgebonden barema’s worden als discriminerend beschouwd. Past u dergelijke barema’s nog toe, dan bent u genoodzaakt uw loonstructuur aan te passen. Maar hoe doet u dat?

Een Europese richtlijn van 2000 (2000/78/EG) schrijft voor dat de arbeidsrelatie vrij moet zijn van elk element van discriminatie. Die richtlijn werd in Belgisch recht omgezet via de antidiscriminatiewet van 25 februari 2003 (wet-Mahoux) en de wet van 10 mei 2007. Elke vorm van discriminatie op grond van leeftijd, geslacht, ras, filosofische overtuiging,... is voortaan verboden.

In principe heeft u dankzij het laatste interprofessioneel akkoord tot 2009 de tijd om leeftijdsbarema’s aan te passen. Maar waarom wachten?

Groep S, een van de grootste sociale groepen in België, biedt een oplossing aan de werkgevers voor de problematiek. Deze oplossing bestaat erin de barema’s niet meer aan de leeftijd van de werknemers te binden, maar aan hun competenties en hun beroepservaring of gelijkgestelde ervaring. Deze verandering verzekert tegelijkertijd objectiviteit en transparantie door de verworven rechten van de werknemers te respecteren. Dit model werd unaniem aanvaard door de syndicale vertegenwoordigers van Groep S, bijgestaan door hun vrijgestelden. Het werd opgenomen in een bedrijfsovereenkomst die op 4 september 2007 ondertekend werd en is echt een primeur op dit gebied.

Steunend op dit akkoord en op deze overeenkomst die in haar eigen ondernemingsgroep getest werd, gaat Groep S dit model aan al haar aangeslotenen/cliënten voorstellen als antwoord op de nieuwe discriminatiewetgeving.

Naast het feit dat het de ondernemingen in overeenstemming met de wet stelt, bestaat het belang van dit model erin dat hen geen bijkomende financiële lasten worden opgelegd en dat stabiliteit gegarandeerd wordt in de harmonieuze voortzetting van de arbeidsbetrekkingen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen