< Terug naar overzicht

Hoe vermijdt u ontslag?

Slechts een minderheid van de Belgische werknemers is bereid om tijdelijk minder te werken, extra overuren te kloppen of naar een ander team te verhuizen wanneer ze op die manier hun job kunnen behouden. Sommigen (13 procent) kiezen zelfs geen enkel alternatief en zouden een ontslag gewoon aanvaarden.

Uit een recent onderzoek van SD Worx onder 3000 werknemers blijkt dat één op de drie vreest zijn job te verliezen door de aanhoudende economische crisis. De HR-dienstverlener peilde bij dezelfde werknemers of ze eventueel bepaalde voorstellen zouden aanvaarden om hun bedreigde job te behouden.

Onpopulaire maatregelen


Besparen op loon is een logische oplossing om kosten te reduceren. Maar het loonzakje is voor veel werknemers gevoelige materie. Slechts tien procent van werknemers is bereid minder te gaan verdienen om zijn job te kunnen behouden. Een stap terugzetten binnen het bedrijf is nog minder populair (amper drie procent).
Arbeidsduurvermindering is een andere maatregel waar veelvuldig een beroep op wordt gedaan. Van alle werknemers wil 32 procent eventueel dergelijke maatregel volgen.
Het tegenovergestelde, extra overuren presteren, is nog minder populair: één op de vijf werknemers is bereid om overuren te presteren om zijn job te redden.
Andere maatregelen bestaan uit het verplaatsen van personeel naar andere functies, teams of naar andere vestigingen van het bedrijf. Ook deze opties kunnen maar op weinig bijval rekenen: 16 procent van de ondervraagden ziet zichzelf op een andere locatie gaan werken, terwijl 12 procent binnen zijn firma een andere job zou gaan uitoefenen en 18 procent in een ander team wil gaan werken.

Populaire maatregelen


De populairste maatregel bestaat uit een aanpassing van de jobinhoud. De betrokken werknemer blijft op zijn huidige werkplaats en behoudt ook alle voorwaarden die aan zijn functie verbonden zijn (niveau, verloning, arbeidsduur). Alleen verandert zijn takenpakket. Firma’s kunnen die maatregel nemen om bepaalde duurdere taken en productieprocessen op te vangen over een groter geheel van het personeel. De meeste werknemers kiezen voor deze optie (33 procent).

Jongeren


Vooral jongere werknemers onder 30 jaar zijn niet bereid om loon in te leveren. Zij opteren liever voor een andere functie of werkplek binnen het bedrijf.
Oudere werknemers boven de 50 jaar lijken meer verknocht te zijn aan hun functie. Zij leveren liever een deel van hun loon in dan nog te moeten verhuizen naar een andere functie of werkplek. Ook willen oudere werknemers liever geen overuren kloppen (slechts 15 procent), terwijl dat voor hun jongere collega’s minder een probleem vormt (31 procent).

Bedienden


Bedienden blijken meer bereid tot alternatieve maatregelen dan arbeiders. De uitzondering hierop is de maatregel om tijdelijk minder te gaan werken (30 procent bij de bedienden tegenover 40 procent bij de arbeiders). De oorzaak moet hier gezocht worden in het bestaande stelsel van economische werkloosheid voor arbeiders.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen