< Terug naar overzicht

Hoe kleiner de organisatie, hoe flexibeler de omgang met medewerkers

Belgische kmo’s zijn erg soepel als werknemers of hun kinderen naar de dokter moeten. Ze zijn dat veel minder in ‘voorspelbare’ situaties, zoals bij wegenwerken, aangekondigde treinstakingen of co-ouderschap. Kmo-werknemers vinden hun chefs flexibel tot zeer flexibel als het over het opnemen van snipperdagen en te laat komen gaat.

HR-consultancybedrijf SD Worx heeft een grootschalig onderzoek gevoerd naar arbeidsduur en flexibiliteit in Belgische kmo’s. Bij 1251 kmo’s werden verschillende thema’s bevraagd.Te laat komen

In acht op de tien kmo’s verwacht men dat een medewerker zich meldt als hij of zij te laat komt. Hoe kleiner de organisatie, hoe minder vaak de medewerker moet melden dat hij te laat is. In 25% van de bedrijven met minder dan vijf werknemers hoeft een laatkomer zich niet te melden. Bij bedrijven met 5-19 medewerkers is dat percentage al gedaald tot 18%. Bij de grote kmo’s (50-99 werknemers) is er in 90% van de gevallen wel meldingsplicht. In 69% van de kmo’s dient de laatkomer de verloren tijd in te halen.

Bij ‘voorspelbare’ situaties, zoals wegenwerken of aangekondigde treinstakingen zijn de kmo’s minder soepel. Bij wegenwerken is afwezigheid of te laat komen niet toegestaan in 31% van de kmo’s en bij een staking van het openbaar vervoer in 27% van de organisaties.


Ziekte

70% van de kmo’s verwacht dat werknemers een doktersattest binnenbrengen voor één dag ziekte. Drie op de tien kmo’s zegt dit niet strikt of consequent op te volgen. Grotere kmo’s met 50 tot 100 werknemers geven aan dit wel strikt op te volgen, vooral omdat een doktersattest vragen een positief effect heeft op het verzuimcijfer.

Verder staat 84% van de kmo’s toe dat een medewerker tijdens de werkuren naar de dokter gaat en 73% dat iemand voor een ziek kind thuis blijft.


Deeltijds werk en thuiswerken

58% van de kmo’s gaat in op de vraag van zijn medewerkers om deeltijds te kunnen werken. Dit is ook een reële behoefte van kmo-werknemers: 17% van hen plant effectief om deeltijds te gaan werken. In grote ondernemingen (>500 werknemers) is dat bijvoorbeeld maar 13,6%.

30% van de Belgische kmo’s staat thuiswerken toe. Omdat West-Vlaamse en Limburgse kmo’s vaak medewerkers uit de eigen regio tewerkstellen, liggen de percentages daar opvallend lager (respectievelijk 17% en 16% staat thuiswerken toe).


Flexibiliteit van de chef

55% van de kmo-medewerkers vindt dat zijn direct leidinggevende niet flexibel genoeg is als het op het inwilligen van individuele eisen op het werk aankomt. Als belangrijkste verbeterpunt geeft 30% van de werknemers het toestaan van opleidingen tijdens de werkuren aan. Ook verwachten ze meer flexibiliteit als het op het aanpassen van de werkplanning of uurroosters aankomt (18%), het opnemen van tijdskrediet (15%) en thuiswerken (14%).


Beperkte kennis omtrent wetgeving arbeidsduur

Kmo-bedrijfsleiders zelf zijn redelijk te spreken over de wetgeving rond arbeidsduur. Toch vindt 17% dat deze wetgeving zijn werk in belangrijke tot hoge mate belemmert. Opvallend: één op de drie kmo’s geeft aan weinig of niet op de hoogte te zijn van de wetgeving rond arbeidsduur.


Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen