< Terug naar overzicht

Hoe creëert u een creatieve organisatiecultuur?

Een studie van het Flanders DC Kenniscentrum van De Vlerick Leuven Gent Management School toont aan dat leidinggevenden een grote impact hebben op het innovatieniveau binnen een onderneming. De onderzoekers benadrukken dat uw organisatiecultuur een belangrijke voorspeller is van het innovatieniveau dat u haalt. Daarom bevat de studie ook de innovatiemeter, een zelfevaluatie-instrument voor leidinggevenden.

Innovatie moet men ruimer zien dan louter technologie. Het talent om te innoveren ligt bij personen, in hun vaardigheden, discipline, motivatie en leervermogen. Leidinggevenden in bedrijven kunnen daarom het verschil maken. Dit komt naar voor uit de studie ‘Innovatieprocessen in KMO’s en grote bedrijven’ die Flanders DC publiceerde.

Net zoals uit de studie ‘Creatief ondernemen in Vlaanderen’, blijkt ook uit dit onderzoek dat bedrijven nog niet klaar zijn met de professionalisering van creativiteit, bijvoorbeeld het inzetten van creativiteitstechnieken om de kwaliteit van de ideeën te verhogen. “Op zich slecht nieuws, maar ook weer niet onoverkomelijk, want creativiteit kan je leren”, zegt Lorin Parys, de algemeen directeur van Flanders DC. Als knelpunten voor innovatie onderscheiden de onderzoekers tijdsdruk, budget, voldoende geschoold personeel, teveel bureaucratie, samenwerking tussen personen met verschillende functies, tekort aan ondersteuning van het topmanagement en de ‘mindset’ van personen.

U kunt uzelf ook evalueren op het vlak van innovatie. De studie bevat een checklist waarmee leidinggevenden kunnen evalueren hoe goed ze scoren op het creëren van een innovatiecultuur in hun team en in hun bedrijf. De innovatiemeter gaat na of u als leidinggevende de juiste mensen aantrekt, of u goed draaiende teams samenstelt, hoe betrokken uw medewerkers zijn, of u oog heeft voor de kritische succesfactoren van innovatie en welke invloed de externe omgeving heeft op uw innovatieprojecten.

Flanders DC geeft ook nog enkele tips mee voor een creatieve organisatiecultuur. Zo beveelt men aan concrete doelen te koppelen aan innovatie. Vraag medewerkers niet om ‘innovatief’ te zijn, maar vraag naar ideeën voor nieuwe producten, of hoe een afdeling beter zou kunnen werken. Erken dat creativiteit het begin is van innovatie, zorg voor een coherent beloningbeleid en erken ook medewerkers met waardevolle ideeën, niet enkel degene die het idee naar de markt brengen en verkopen. Voorts is het van belang innovatie te ondersteunen met het personeelsbeleid. Heterogene, multifunctionele teams draaien het best, selecteer dan ook op ‘creatief denken’ en ‘intrinsieke motivatie’ en creëer een klimaat dat die motivatie hoog houdt.


Daarnaast raadt Flanders DC u aan het eenvoudig te houden, uw medewerkers te betrekken bij het proces en niet in de innovatieval te trappen (blijven doorgaan met niet-levensvatbare projecten omdat er al zoveel geïnvesteerd werd). Download de studie met de innovatiemeter op www.flandersdc.be.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen