< Terug naar overzicht

Herstel Vlaamse arbeidsmarkt nog lang en onzeker

De Vlaamse arbeidsmarkt was tot voor kort aan de beterhand, maar de kloof ten aanzien van het pre-crisisniveau is nog niet gedicht. Bovendien duiken er indicaties op dat het arbeidsmarktherstel opnieuw begint te haperen. De weg naar een volledig herstel is nog lang en onzeker.

Onderzoek van het Steunpunt Werk en Sociale Economie toont aan dat in het kielzog van het economisch herstel in 2010 en begin 2011 ook de Vlaamse arbeidsmarkt het tot voor kort behoorlijk goed deed.

De tijdelijke werkloosheid groeide spectaculair tot januari 2010. Nadien werd een daling ingezet die aanhield tot oktober 2011, zij het de laatste maanden met een vertraagd dalingsritme.

In oktober zakte het trendniveau van de tijdelijke werkloosheid tot 87.800 werknemers. Dit waren er al 53.000 minder dan het hoogste niveau in januari 2010, maar toch nog bijna 14.000 tijdelijke werklozen meer dan in januari 2008. Met andere woorden, drie-en-een-half jaar na aanvang van de crisis was de balans nog steeds negatief.

Uitzendactiviteit


Ook de uitzendactiviteit reageerde fors op de economische crisis. Tussen juni 2008 en mei 2009 werden heel wat uitzendcontracten stopgezet en zakte de index van de uitzendactiviteit tot een dieptepunt. Midden 2009 werd het herstel ingezet en vervolgens beleefde de uitzendactiviteit een bijna ononderbroken groei gedurende twee jaar.

Toch werd het hoge niveau van begin 2008 nog niet geëvenaard. In mei 2011 werd het groeipad opnieuw verlaten en begon de curve van de uitzendactiviteit aan een gematigd dalend traject. De uitzendactiviteit reageert hiermee op de economische groeivertraging die ons in de tweede jaarhelft van 2011 parten speelt.

Het gemiddeld aantal falingen per maand ligt nog steeds 20 procent hoger dan begin 2008. Het aantal falingen houdt met andere woorden stand op een relatief hoog niveau. De laatste maanden is de trend zelfs opnieuw licht stijgend. De bedrijfsoprichtingen nemen anderzijds gestaag toe, maar het herstel verloopt traag.

De enige indicator die tot nu toe echt kon overtuigen, is het aantal ontvangen vacatures bij de VDAB. De vacatures zijn sinds maart 2010 aan een opmars bezig en in mei 2011 werd het pre-crisisniveau opnieuw bereikt. Dit is de enige indicator die de kloof als gevolg van de economische crisis gedicht heeft. De laatste maanden viel de trendmatige groei van de vacatures terug tot een aanzienlijk lager niveau dan voorheen.

Werkloosheidskloof bestaat nog


Het herstel op de Vlaamse arbeidsmarkt was ook zichtbaar in de werkloosheidsevolutie. In oktober 2008 werd het laagste werkloosheidsniveau opgetekend. De werkloosheidskloof, het verschil ten opzichte van oktober 2008, werd tijdens de crisisperiode maand na maand groter. In mei 2009 werden al 10.000 niet-werkende werkzoekenden extra geteld ten opzichte van het bodemniveau in oktober 2008.

In augustus 2009 liep de gecumuleerde kloof op tot meer dan 20.000 werklozen. Nog een jaar later, in augustus 2010, was de kloof het grootst met een surplus van 42.800 ten aanzien van oktober 2008.

Daarna werd de kloof geleidelijk aan weer afgebouwd. Toch zien we dat er in november 2011 er nog steeds een ‘surplus’ is van meer dan 27.000 werklozen. Dit wil zeggen dat de totale kloof die tijdens de crisis werd geslagen voorlopig voor iets meer dan een derde werd gedicht.

Er is dus nog een lange weg te gaan. Bovendien reageert de werkloosheid doorgaans met enkele maanden vertraging op de conjunctuurevolutie. De economische groeivertraging kan het verdere herstel belemmeren.

Bron: Steunpunt WSE

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen