< Terug naar overzicht

Hefboomkrediet: de derde editie

Voor het derde jaar op rij kunnen bedrijven een beroep doen op het hefboomkrediet voor het subsidiëren van opleidingen voor hun werknemers.

nr2
Dit jaar trekt Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme Renaat Landuyt (sp.a) 19 miljoen euro uit voor het hefboomkrediet.
Renaat Landuyt
Hendrik De Schrijver


Nog tot 30 april 2003 kunnen ondernemingen opleidingsprojecten indienen voor een subsidie uit het Vlaamse hefboomkrediet. Dit jaar trekt Vlaams minister van Werkgelegenheid Renaat Landuyt (sp.a) 19 miljoen euro uit voor dit krediet. De idee: met Vlaamse en Europese middelen werkenden in staat stellen hun kennis en vaardigheden op peil te houden. De overheid subsidieert de opleidingskosten, terwijl het bedrijf instaat voor de loonkosten van de medewerkers die opleiding volgen.
In 2003 ligt de klemtoon op opleidingen en bijscholing voor laaggeschoolde werknemers en kansengroepen (zoals oudere werknemers, vrouwen, allochtonen en personen met een handicap). Vooral projecten die werknemers helpen met het verwerven van elementaire basiskennis (zoals leren werken met pc of bijleren van Nederlands) krijgen voorrang bij het toekennen van subsidie. Ook bedrijven die concrete projecten willen uitwerken rond duurzaam ondernemen, die inspelen op knelpuntvacatures of hun werknemers een langdurig opleidingstraject aanbieden, krijgen de voorkeur.

Drie categorieën

Het systeem van hefboomkredieten en van Europese financiële steun bestaat sinds 2001 en past binnen het programma van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Zowel inhoudelijk als procedureel valt het Vlaamse hefboomkrediet samen met de subsidieregeling voor het ESF. Eén aanvraag voor beide subsidies volstaat dus. Het hefboomkrediet komt overeen met zwaartepunt 4 uit doelstelling 3 van het ESF. Doelstelling 3 bundelt alle facetten van het personeelsbeleid. Zwaartepunt 4 verwijst naar de maatregelen ter bevordering van het aanpassingsvermogen van ondernemingen en van hun werknemers. Daarin wordt ruimte gemaakt voor opleiding en begeleidingsacties die plaatsvinden naar aanleiding van wijzigingen binnen de onderneming of de sector (maatregel 1), de stimulering van het recht op levenslang leren (maatregel 2), het ontwikkelen van een doelgericht instrumentarium en initiatieven die kaderen in de modernisering van de arbeidsorganisatie (maatregel 3).

Drie soorten opleidingsprojecten komen in aanmerking voor subsidie:


Opleidingsprojecten om bedrijven en werknemers aan te passen aan de ontwikkelingen en innovaties in het bedrijfsleven en de maatschappij (maatregel 1).
Projecten in het kader van individuele loopbaanbegeleiding, zoals individueel advies, assessment en certificatie voor het meten en erkennen van nieuwe verworven competenties bij individuen (maatregel 2).
Projecten in het kader van een flankerend beleid en ter ondersteuning van een strategisch opleidingsbeleid (maatregel 3).


Tot in 2002 was er ook een vierde maatregel die verwees naar specifieke acties in verband met een vernieuwde arbeidsorganisatie. Daarbij werden thema’s zoals jobrotatie en diversiteit naar voren geschoven. “Deze vierde maatregel is deels opgenomen in maatregel 1 door speciale aandacht te besteden aan opleidingsprojecten die zich richten op specifieke risicogroepen”, aldus Natalie Verstraete van het ESF-agentschap. “Ook het maximum aan te vragen subsidiebedrag voor projecten die onder maatregel 1 vallen, is gedaald van 1 miljoen euro naar 500.000 euro. De Vlaamse overheid wil immers meer projecten kunnen financieren. Voor opleidingsprojecten die onder maatregel 2 en 3 vallen, bedraagt de maximale toelage nu 250.000 euro.”

Bijval

De voorbije twee edities van het hefboomkrediet kenden veel bijval. Vorig jaar werden 208 aanvragen ingediend, waarvan er 126 werden goedgekeurd. Het gros van de ingediende opleidingsprojecten (110) ressorteerde onder maatregel 1. In 2001 werden 570 projecten ingediend, waarvan er 150 werden goedgekeurd.
Rien Van Meensel van de Sociaal-Economische Raad Vlaanderen (SERV) ziet een duidelijke evolutie in de ingediende projecten: “Het eerste jaar waren opleidingen over veiligheidspreventie zeer populair. Vorig jaar verschoof het accent naar knelpuntberoepen en kregen de opleidingen een bredere focus. Ook de kwaliteit van de dossiers is sterk verbeterd. Bedrijven laten het opstellen van de aanvragen alsmaar vaker over aan consultants. Opmerkelijk is ook dat opleidingen steeds duurder worden.”
De maximale betoelaging voor de bedrijfsspecifieke acties binnen maatregel 1 is 70% voor KMO’s en 50% voor grote ondernemingen. De maximale betoelaging voor acties binnen maatregel 2 en 3 is 90%, zonder onderscheid in bedrijfsomvang. Voor projecten onder maatregel 1 moet de privé-inbreng ten minste 30% (KMO’s) en 50% (grote ondernemingen) van de totale te subsidiëren kosten bedragen. Voor projecten onder maatregelen 2 en 3 moet de privé-inbreng ten minste 10% van de totale te subsidiëren kosten bedragen. Indien een sectorale opleidingsinstelling een aanvraag indient, moeten deze aanvragers, bovenop de hierboven vermelde privé-inbreng, ten minste 20% van de te subsidiëren projectkosten financieren.
Info over het hefboomkrediet én aanvraagformulieren vindt u op de website van het ESF-agentschap: www2.vlaanderen.be/werk

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen