< Terug naar overzicht

Groepsfoto werkzoekenden wordt grijzer

In 2002 was net geen 8% van de niet-werkende werkzoekenden ouder dan vijftig, in 2007 behoorde al meer dan een kwart van de werkzoekenden tot deze leeftijdsgroep. De groepsfoto van de werkzoekenden wordt dus steeds grijzer.

De aanhoudende stijging van het aantal ouderen bij de niet-werkende werkzoekenden (nwwz) heeft de leeftijdsstructuur van de Vlaamse werkloosheid grondig dooreen geschud. In 2002 maakten de 50-plussers net geen 8% van de werkzoekenden uit (gemiddeld 14.300 werkzoekenden), in 2007 was dit ruim een kwart (45.600).

Toch is er ook goed nieuws: sinds half 2007 ligt het aantal nwwz ook bij de oudere leeftijdsgroepen lager dan een jaar voordien. Het totale aantal werkzoekenden vertoont al langer een dalende lijn, de aanvang van deze trend dateert van oktober 2005. Maar het aantal 50-plussers groeide eerst ongestoord verder.

De verklaring voor het stijgend aantal oudere nwwz ligt niet enkel in de demografische context. De VDAB nam de opvallende evolutie van het aantal werkzoekende 50-plussers onder de loep en zag dat de leeftijd in hun nadeel blijft spelen. Oudere werkzoekenden kunnen een jarenlange ervaring voorleggen, maar het kostenplaatje doet het bedrijf toch kiezen voor een jongere kandidaat. Nochtans hebben ondernemingen die een 50-plusser aanwerven, recht op een Vlaamse tewerkstellingspremie 50+. Komt daarbij dat alle moeilijkheden allerminst bevorderlijk zijn voor de motivatie. Zo’n negatieve spiraal van afwijzingen is nefast voor de kans op succes.

Verder speelt ook het activerende arbeidsmarktbeleid een grote rol. Sinds 2002 al zijn een aantal maatregelen van kracht die 50-plussers dwingen langer naar werk te zoeken. Vanaf 2007 kwam daar nog het Generatiepact bij. Dit heeft tot gevolg dat heel wat ouderen langer het statuut van nwwz behouden, wat de werkloosheidscijfers de hoogte induwt.

De VDAB stelde vast dat ook bij oudere werkzoekenden persoonskenmerken als opleidingsniveau, etniciteit of arbeidshandicap van invloed zijn op de jobkansen. Van de in januari 2006 ingeschreven oudere allochtonen en arbeidsgehandicapten was amper een vierde vóór het jaareinde aan het werk. De niet-allochtonen en niet-arbeidsgehandicapten in deze leeftijdsgroep hebben 35% kans op doorstroom naar werk.

Qua opleidingsniveau is het verschil minder uitgesproken dan verwacht. Van de laaggeschoolde ouderen die zich in januari 2006 als werkzoekende inschreven bij de VDAB, was 34% in december 2006 aan de slag. Oudere werkzoekenden die wel minstens een diploma secundair onderwijs kunnen voorleggen, presteren niet beter: ook hier ligt de uitstroom naar werk op 34%. Bij de 25-49-jarigen verhoogt zo’n diploma nochtans wel de kans op werk. Allicht maakt de ervaring het gebrek aan een diploma secundair onderwijs bij oudere laaggeschoolden minder relevant.


(Bron: VDAB ontcijfert nr. 8, 29 januari 2008)


Meer weten over deze en vorige edities van de publicatie VDAB ontcijfert? Surf naar http://www.vdab.be/trends/ontcijfert/default.shtml

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen