< Terug naar overzicht

Geen relatie tussen bonus en prestaties van de organisatie (of juist wel?)

Er is geen aantoonbare relatie tussen een bonus en de langetermijnprestaties van een organisatie.

Wetenschappers en managers discussiëren over de effecten van bonussen op de prestaties en de rol van beloningssystemen in organisaties. Tot nog toe heeft die discussie nog niet geleid tot een unanieme conclusie.

De voorstanders van bonussen stellen dat door het toepassen van bonussen en het beklemtonen van beloning, de productiviteit en de prestaties van de organisatie toeneemt. De tegenstanders beweren dat bonussen en beloningen juist contraproductief werken, mede doordat deze een gevoel van ongelijkheid creëren in de organisatie. Eerder bleek onder ander uit onderzoek dat werknemers liever respect dan een bonus willen.

In een recent uitgevoerd onderzoek ondervonden doctor André de Waal (academisch directeur bij HPO Center en associate professor aan de Maastricht School of Management) en professor Paul Jansen (hoogleraar Industrial Psychology aan de Vrije Universiteit Amsterdam) dat het belangrijkste kenmerk van bonus 'een eerlijke beloning en stimulans structuur', geen significante relatie met de langetermijnprestaties van de organisatie heeft.

Geen doorslaggevende rol


Het duo deed hiervoor een praktijkstudie onder ruim 1400 organisaties wereldwijd. De conclusie is dat het gebruik van bonussen of de implementatie van bepaalde types van beloningssystemen geen positief noch een negatief effect op de langetermijnprestaties van de organisatie heeft en daarom geen doorslaggevende rol heeft in het creëren van high performance organisaties.

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de beloningsystemen een hygiënefactor zijn voor een organisatie. Als de organisatie niet over een passend beloningsysteem beschikt, zal ze nooit kunnen werken aan de transitie naar een hoog presterend bedrijf. De beloningstructuur moet dus in orde zijn, maar een organisatie mag niet denken dat zij door een juist beloningsysteem een goede presteerder zal worden, daar is veel meer voor nodig.

Bron: PW Intermediair

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen