< Terug naar overzicht

Gebrek aan vertrouwen speelt HR parten bij fusies

De European Club for human resources (EChr), een forum voor de uitwisseling van ideeën en meningen over HRM, hield onlangs haar jaarlijkse congres. Men focuste op de vraag ‘Hoe kan HR-management een cruciale rol spelen bij fusies en overnames?’. De debatten tussen bedrijfsleiders, beleidsmakers, HR-experten en practici gaven aanleiding tot enkele wijze lessen.

De European Club for human resources is een onafhankelijke non-profit organisatie met hoofdkwartier in Brussel. EChr brengt managers van multinationals samen om ervaringen te delen en om – vanuit Europees perspectief – een internationale visie op HRM te ontwikkelen. Tijdens het zesde jaarlijkse congres focuste EChr zich op de rol van HR bij fusies en overnames.

De belangrijkste trend die naar voren komt is dat HR-teams vaak te kampen hebben met een gebrek aan vertrouwen en ervaring om bij een fusie of overname de personeelszaken te begeleiden. Hierdoor gedragen veel HR-afdelingen zich als ‘opkuisteam’ in plaats van als proactieve en invloedrijke partner. Nochtans hebben HR-verantwoordelijken veel invloed op het slagen van een fusie of overname. Daarvoor moeten HR-medewerkers wel de strategische context volledig begrijpen en doorhebben hoe ze extra waarde kunnen toevoegen aan het hele proces, aldus de EChr.

De eerste taak van de HR-afdeling is het uitwerken van een organisatiedesign dat perfect aansluit bij het bedrijfsconcept. Hun tweede taak moet het houden van een degelijk assessment voor het management van beide bedrijven zijn. Gedeelde HR-instrumenten zouden de HR-afdeling moeten toelaten om het hele proces met snelheid en accuraatheid te doorlopen. Daarbij kan men een beroep doen op processen en methodes rond leiderschap, projectmanagement, changemangement, organisatieontwerp, communicatie, compensation en benefits, en dergelijke meer.

Voorts werd op het congres duidelijk dat, hoewel er geen standaard werkwijze is om de personeelsproblemen bij fusies en overnames aan te pakken, men toch best met enkele praktische zaken rekening houdt. Zo moet u steeds trachten de best mogelijke transactieprijs te verkrijgen met het laagste risico voor het menselijk kapitaal. Verder is het belangrijk om de transactie op tempo door te voeren, terwijl u medewerkers aanzet hetzelfde performantieniveau te handhaven als voorheen. Het zijn immers de prestaties van de medewerkers die de bedrijfsresultaten beïnvloeden. Daarnaast moet u meewerken aan de transformatie zodat de verwachte groei en synergie (en kostendaling) gehaald worden.

Voor de EChr is het duidelijk dat HR vanaf de start van de onderhandelingen betrokken moet worden bij het hele proces wil een fusie of overname kans hebben te slagen. Men beveelt ook aan de cohesie van een internationale groep te baseren op corporate values, maar eveneens verder te kijken dan de landsgrenzen om medewerkers te verenigen. Bovendien vergemakkelijkt het hele integratieproces door te werken met een internationaal management en een learning by doing- raamwerk.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen