< Terug naar overzicht

Fuseer noch neem over zonder HR due diligence

Twee derden van alle mislukte fusies strandt op HR-verschillen. HR due diligence voorkomt veel problemen, zo stelt het Nederlandse vakblad PW.

In het topjaar 2000 werd voor maar liefst 3300 miljard dollar overgenomen en gefuseerd. Ondertussen is duidelijk wat de neveneffecten zijn. Een van de meest vervelende fenomenen is dat het personeel van de twee bedrijven vaak niet door één deur kan. Vooral cultuurverschillen tussen de medewerkers blijken een heikel punt te zijn. Meer en meer wordt men zich bewust van het belang van het menselijke aspect bij een samenwerking, maar met die bewustwording gebeurt vooralsnog heel weinig. Voorafgaand aan een fusie of overname wordt altijd een financiële due diligence gehouden (een doorlichting van de boekhouding, het in kaart brengen van de risico’s), maar daarin is nog altijd veel te weinig aandacht voor personeelsbeleid. Er wordt gekeken naar lonen en pensioenen, maar niet naar de competenties van het personeel en naar de vraag of de nieuwe collega’s wel kunnen samenwerken. Dat is nochtans heel belangrijk voor het succes van de overname. Cultuurverschillen worden te vaak gebagatelliseerd. Liefde maakt blind, zoiets. HR-managers worden er pas bij betrokken als de beslissing eigenlijk al genomen is. Cultuurverschillen hoeven geen reden te zijn om de fusie niet te laten doorgaan, alleen moet men op voorhand nagaan hoe men beide culturen best integreert. Vaak werd vóór de fusie roofbouw gepleegd op de medewerkers omdat jarenlang werd bezuinigd. HR moet in kaart brengen of de mensen nog klaar zijn voor wat men voor ogen heeft. HR-managers worden geacht iets te begrijpen van het menselijk gedrag, cultuur, normen en waarden, verbale en non-verbale communicatie. Daarom moeten zij ervoor zorgen vroegtijdig berokken te worden, nog vóór de consultants. De kans dat de deal afketst en dat de concurrent dan meer weet dan men eigenlijk zou willen is reëel, maar het omgekeerde risico is veel groter.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen