< Terug naar overzicht

Functieclassificatie De Lijn tijdelijk onderbroken

Het functieclassificatiesysteem voor bedienden en brigadiers van de technische diensten van De Lijn wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. Op het moment dat de opdeling in functies min of meer vastligt, blijken er geen centen over om aan het classificatiesysteem ook geldelijke gevolgen te verbinden. Wie in een relatief hoog functieniveau wordt ingedeeld, moet dus nog niet meteen een hoger loon verwachten. De vakbonden spreken van woordbreuk.

In de cao van 2001-2002 werd afgesproken dat voor de bedienden en de brigadiers van de technische diensten van De Lijn een functieclassificatiesysteem zou worden opgesteld. Een paritair samengestelde stuurgroep koos het consultancybedrijf Berenschot voor de uitvoering van die omvangrijke taak. Dat leidde tot op dit moment tot ongeveer 120 verschillende functiebeschrijvingen en een bijpassende weging van de functies. Een rangorde zou voor juli worden afgerond. Als dit alles achter de rug is, kunnen de veranderingen in het ‘administratief statuut’ van het personeel een verlengstuk krijgen in wijzigingen van het ‘geldelijk statuut’. In mensentaal: hogere functies worden dan ook navenant beloond. Niemand zou minder verdienen.

Die laatste stap zal voorlopig (nog) niet worden gezet. Directeur-generaal van De Lijn Ingrid Lieten deelde mee dat er in de begroting van 2005 geen geld vrij is voor deze financiële vergoedingen. Jan Coolbrandt, nationaal secretaris van de CCOD-sector vervoer, herinnert de directeur aan gemaakte afspraken onder het bewind van Lietens voorganger, Hugo Van Wesemael: “Toen is duidelijk afgesproken dat de functieclassificatie ook voor het personeel financieel iets zou opleveren. Afspraak is afspraak. We vragen de directie snel duidelijkheid over de manier waarop zij toch aan de nodige middelen komt. Het systeem moet nu doorgezet worden. Het personeel is ook benieuwd naar de rangorde van de functies. We kunnen niet langer wachten.”

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen