< Terug naar overzicht

FOD Mobiliteit en Vervoer promoot zich op de arbeidsmarkt

Ruim 40 procent van de personeelsleden van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer is ouder dan 50 jaar. De FOD staat voor een grote uitstroming, terwijl er constant nood is aan diverse profielen, onder meer juristen, ingenieurs en technici. Daarom werd samen met Selor een opmerkelijke ‘employer branding’-campagne op het getouw gezet.

Er werken ongeveer 1350 personen bij de FOD Mobiliteit en Vervoer (54 procent mannen tegenover 46 procent vrouwen). Ongeveer 8 op de 10 medewerkers is statutair, de rest werkt op contractuele basis. De verdeling naar het niveau van de jobs verhoudt zich zo: 31 procent werkt op universitair niveau, 15 procent op bachelorniveau, 31 procent op niveau hoger secundair onderwijs en 23 procent op niveau lager secundair onderwijs.

De komende 10 jaar zal iets meer dan 40 pocent van het actieve personeelsbestand de pensioenleeftijd bereiken, waarvan net iets meer personen in jobs van de lagere niveaus.

Rekening houdend met zijn taken en activiteiten – en met de meer gespecialiseerde profielen die nodig zijn om deze uit te voeren – zal de FOD geen één op één vervangingsbeleid uitvoeren. Er tekent zich een sterke nood af aan masters en bachelor: juristen, ingenieurs (zowel burgerlijk als industrieel), inspecteurs en technische profielen. Gezien het vaak om knelpuntberoepen gaat – die door meerdere organisaties gegeerd zijn op de arbeidsmarkt – wil de FOD Mobiliteit en Vervoer zich bekend maken bij deze doelgroepen als werkgever.

Werken bij de overheid


Uit verschillende onderzoeken weet Selor dat het werken bij de overheid vrij bekend en gegeerd is, maar dat er nog veel onwetendheid en onduidelijkheid bestaat over de verschillende werkgevers binnen die overheid. Wanneer in het onderzoek van Randstad – bij de brede bevolking – gepeild werd naar de naamsbekendheid van verschillende overheidsdiensten, krijgen de instanties waarmee de burger het vaakst geconfronteerd wordt de hoogste score: de federale politie, de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling). De diensten die hoog scoren qua naamsbekendheid, scoren daarom niet de hoogste toppen qua aantrekkelijkheid.

Bij Mobiliteit en Vervoer – en bij andere federale overheidsdiensten – zien we eerder het omgekeerde: een vrij lage naamsbekendheid met een redelijke aantrekkelijkheid. Een onontgonnen terrein voor deze diensten: zich meer kenbaar maken en positioneren op de arbeidsmarkt als werkgever, zeker bij de profielen die zij het vaakst nodig hebben.

Een ‘mobiel’ als visuele identiteit


Met deze gedachte in het achterhoofd, werkte de FOD Mobiliteit en Vervoer samen met Selor een ‘employer brand’ uit. Uit ervaring blijkt dat de mensen die al van kinds af gefascineerd zijn door één of ander vervoersmiddel, de beste experts zijn. Daarom viel de keuze voor de visual op een ‘mobiel’ met de verschillende vervoersmiddelen die tot de bevoegdheid van de FOD behoren. Er werd ook een mini-site opgezet waar enkele filmpjes meer informatie geven over de jobmogelijkheden (www.werkenbijmobiliteitenvervoer.be).

Uit de getuigenissen leren we dat de juridische cel bij Luchtvaart zich moet buigen over concrete zaken zoals ‘mag een luchtvaartmaatschappij geld vragen wanneer mensen naar het toilet moeten tijdens de vlucht?’. Ingenieurs kunnen verschillende kanten op. Zo heb je scheepvaartinspecteurs die schepen controleren op veiligheid of stabiliteit in de havens van ons land en zijn er ingenieurs die bij Beliris meewerken aan de herwaardering van het Brusselse patrimonium.

De campagne loopt tot het eind van het jaar en vooral online op de bekende jobsites. Daarnaast werden ook specifieke kanalen gekozen naar ingenieurs, juristen en werden deze kanalen ondersteund door de sociale media.

Hoe geraak je aan een job bij de FOD Mobiliteit en Vervoer?


De bedoeling van deze ‘employer branding’-campagne is vooral de naamsbekendheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer te verhogen en de geïnteresseerden naar de site van Selor te lokken. Daar moeten zijn hun cv aanmaken in ‘Mijn Selor’. Met dat cv kunnen zij solliciteren voor de statutaire jobs of vaste benoemingen die Selor organiseert voor Mobiliteit en Vervoer. Daarnaast kunnen ze hun cv ook openstellen voor contractuele jobs die de FOD invult met de zoekopdrachten in de cv-databank van Selor. De geïnteresseerden moeten hiervoor de FOD Mobiliteit en Vervoer aankruisen onder hun voorkeuren.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen