< Terug naar overzicht

FOD Binnenlandse Zaken lanceert diversiteitsplan

De FOD Binnenlandse Zaken heeft het startschot gegeven van zijn actieplan diversiteit. Dit actieplan moet oude en nieuwe acties in één coherent beleid inpassen.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken hecht al jaren veel belang aan diversiteit. Zo behaalde BiZa als eerste FOD het kwaliteitslabel Anysurfer voor zijn internetsite. Dit label getuigt dat de website toegankelijk is voor iedereen, ook voor slechtzienden.
Om diversiteit verder te promoten, werd in 2007 een actieplan ontwikkeld. Dit plan kadert in het Actieplan Diversiteit 2005-2007 van de minister van Ambtenarenzaken.
Het plan integreert nu de oude en de nieuwe acties in één coherent beleid. Het beschrijft initiatieven met betrekking tot de aanwerving en het loopbaanbeheer, het dagelijkse werk, de sensibilisatie en de communicatie. Dit geheel van gestructureerde acties moet verhinderen dat de diversiteit bij de eerste de beste gelegenheid aan de kant geschoven wordt.
Het diversiteitsplan is bestemd voor iedereen, maar toch werden er doelgroepen gedefinieerd, aangezien sommige groepen specifieke behoeften hebben. Bepaalde acties spitsen zich dan ook toe op vrouwen, allochtonen, gehandicapten en vijftigplussers.
De FOD Buitenlandse Zaken plant onder andere:

Uitbreiding van het aantal telewerkers. Eind 2008 moeten er 200 telewerkers zijn op de FOD BiZa. Er zal eveneens een ad-hocsysteem voor telewerken uitgewerkt worden. Verbetering van de toegankelijkheid van de gebouwen voor personen met motorische beperkingen. Een retentiebeleid voor de vijftigplussers. Een communicatie- en sensibilisatiecampagne.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen