< Terug naar overzicht

Flexibel werken verhoogt betrokkenheid

Werknemers willen flexibel werken om werk en privéleven beter te kunnen combineren. Bovendien bestaat er een duidelijke link tussen de mate waarin werknemers tevreden zijn over de balans tussen werk en privé en de mate van hun betrokkenheid.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Britse Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) bij 1000 werkgevers en 2000 werknemers. Flexibel werken is wijdverspreid in alle organisaties, zowel grote als kleine. De overgrote meerderheid (95 procent) van Britse organisaties biedt een of andere vorm van flexibel werken aan.

De meest voorkomende vormen van flexibel werken zijn deeltijds werken (88 procent) en op regelmatige basis thuiswerken (54 procent). De helft van de bedrijven kent een systeem van flexibele werkuren en meer dan een derde (35 procent) laat mobiel werken toe.

Driekwart van de werknemers zegt gebruik te maken van een of andere vorm van flexibel werken. Deeltijds werken is de meest gebruikte vorm (32 procent). Een kwart van de werknemers heeft flexibele werkuren en een vijfde werkt op regelmatige basis thuis. 14 procent werkt regelmatig op een andere locatie dan het bedrijf.

Vrouwelijke werknemers maken meer gebruik van flexibel werken (77 procent tegenover 70 procent van de mannelijke werknemers). Flexibel werken vertaalt zich bij vrouwen vooral in deeltijds werken (49 procent), flexibele werkuren (21 procent) en regelmatig thuiswerken (15 procent).

Mannen maken veel meer gebruik van flexibele werkuren (30 procent), thuiswerken (25 procent) en mobiel werken (22 procent).

Opvallend is wel dat hoe kleiner de organisatie, hoe meer werknemers flexibel werken.

Van de werknemers zonder leidinggevende functie en zonder toegang tot flexibel werken, wil één op de zes graag flexibel werken.

Voordelen


Werkgevers zien heel wat voordelen van flexibel werken. 75 procent verwijst naar een positieve impact op retentiecijfers. 73 procent ziet een positieve impact op de motivatie en het engagement van werknemers.

Vanuit het perspectief van werknemers valt vooral de evenwichtigere balans werk en privé op. Meer dan een derde zegt dat ze productiever zijn. Een vijfde van de werknemers zegt dat flexibel werken hen helpt om gezond te blijven, omdat ze meer tijd hebben om te sporten en contacten te onderhouden met familie en vrienden. Een vijfde zegt zelfs minder afwezig te zijn door ziekte.

Hogere betrokkenheid


De studie toont bovendien een verband tussen het ervaren van een evenwichtige balans tussen werk en leven en betrokkenheid. 79 procent van de betrokken werknemers zeggen dat ze een evenwicht gevonden hebben tussen werk en privé. Terwijl slechts 17 procent dit zegt van de werknemers die niet geëngageerd zijn.

De grootste obstakels voor flexibel werken zijn volgens werkgevers organisatorische redenen (52 procent), verwachtingen van klanten (40 procent) en de terughoudendheid van lijnmanagers (35 procent).

Werknemers verwijzen naar de aard van hun werk als grootste obstakel om flexibel te werken, het senior management en de lijnmanager.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen