< Terug naar overzicht

Flexibel werken houdt werknemers betrokken

Werknemers die flexibel kunnen werken, zijn op zijn minst even productief als hun collega’s die vasthouden aan 9 tot 5. In sommige gevallen doen ze meer, en leveren ze ook kwalitatief beter werk af.

In Groot-Brittannië neemt flexibel werken een vlucht. Het gaat dan bijvoorbeeld om het zelf indelen van werk en werktijd, deeltijd en (gedeeltelijk) thuiswerken, flexibele aanvangs- en vertrektijden of het zelf opstellen van het uurrooster. Daarom was er behoefte aan onderzoek om na te gaan in hoeverre flexibel werken de werkresultaten beïnvloed van werknemers, hun collega’s en managers. De Britse Cranfield University School of Management voegde de daad bij het woord en trok op onderzoek bij zeven grote organisaties.

Het onderzoek wijst uit dat flexibel werken een win-winsituatie kan opleveren voor zowel werknemers als werkgevers. Wel moet het HR-beleid erop worden aangepast. Zo kunnen op lange termijn de voordelen van flexibel werken voor de prestaties van medewerkers én van de organisatie in zijn geheel gesteund worden.

De meerderheid van de flexibel werkende medewerkers, hun collega’s en managers gaven aan dat flexibel werken ofwel geen invloed had op de resultaten van het werk, ofwel dat er sprake was van een kwalitatieve of kwantitatieve verbetering.

Verder werd de werkstress lager bevonden, hoewel er ook werknemers zijn die het flexibel werken op zichzelf als belastend ervaren. Flexwerkers waren meer betrokken bij de organisatie van hun werk en ondervonden meer tevredenheid over hun werk. Ook is het aanbieden van flexibel werk een pluspunt bij het aantrekken van nieuwe medewerkers.

Flexibel werken bevordert dan wel de betrokkenheid van het personeel, het systeem werkt het best als het beschikbaar is voor alle managers en medewerkers in de organisatie. Wel waarschuwen de onderzoekers dat flexibel werken niet zonder voorbereiding mag worden aangeboden. Het HR-beleid moet eerst worden doorgelicht en op bepaalde punten worden aangepast aan de behoeften van managers en medewerkers die flexibel willen werken.


Bron: Personeelsnet

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen