< Terug naar overzicht

Flexibel werken breekt door in België

Steeds meer bedrijven laten flexibel werken toe. Bovendien evolueert de controle meer op de geleverde output, dan louter op de gepresteerde uren. Al wordt in veel bedrijven nog steeds een prikklok gebruikt.

Dat blijkt uit een rondvraag van het weekblad Trends bij 450 respondenten naar aanleiding van de derde Nationale Thuiswerkdag. Bijna driekwart (74 procent) van de respondenten heeft de mogelijkheid om te flexwerken.

De frequentie hiervan varieert. In 64 procent van de gevallen wordt flexibel gewerkt in functie van de omstandigheden. Toch is er tot 12 procent van de respondenten die meer dan driekwart van de tijd thuis werkt. In de meeste gevallen echter schommelen de mogelijkheden tot flexwerk tussen 25 procent en 50 procent van de werktijd. Daarboven beperken de aantallen zich tot zowat 13 procent.

Prikklok nog altijd in trek


De toestemming om te mogen flexwerken is vooral gebonden aan de soort functie van de werknemer (57 procent van de respondenten). En hoewel CEO’s, bedrijfseigenaars en HR-verantwoordelijken gemakkelijk zelf kunnen beslissen om af en toe thuis te werken, liggen de percentages van thuiswerkers in die groep behoorlijk lager dan bij andere bedienden.

Nog opvallend: de controle op louter gepresteerde werkuren is aan het verminderen: 18 procent van de ondervraagden wordt effectief gecontroleerd op werkuren. Het merendeel van de werknemers (54 procent) wordt geëvalueerd op de geleverde output tegen een bepaalde deadline. Niettemin staat er bij 41 procent van de respondenten nog steeds een prikklok.

Flexwerk wordt over het algemeen zeer positief ervaren. Op de vraag waarom mensen kiezen voor flexwerken, geeft liefst 96 procent als reden “een manier om de mobiliteitsproblemen aan te pakken”, op de voet gevolgd door “de responsabillsering van de werknemers” (91 procent). Betere flexibiliteit (96,3 procent) en attractiviteit op de arbeidsmarkt (65 procent) zijn andere populaire redenen.

Doorbraak


Het gros van de werknemers (71 procent) heeft een laptop ter beschikking. Bij 43 procent wordt het internetabonnement ook terugbetaald. Ruim een kwart van de respondenten (27 procent) krijgt een vaste vergoeding uitbetaald voor de kosten eigen aan flexwerken.

Flexwerk breekt stilaan echt door. Meer dan 94 procent is er ook van overtuigd dat flexwerk alleen nog maar zal toenemen. Toch blijven er een aantal aandachtspunten: een meerderheid gaat akkoord met de stelling dat telewerk beperkt zal blijven tot een bepaald aantal functies (82 procent) en tot specifieke sectoren (71 procent). Maar in het algemeen vinden de respondenten dat telewerk de onderneming kosten kan doen besparen (82 procent) en zorgt voor productievere werknemers (77 procent).

Vandaag, donderdag 22 november, wordt de Nationale Thuiswerkdag voor de derde keer georganiseerd, een initiatief van AOS Studley, de FOD Sociale Zekerheid, Getronics, Microsoft en PwC. Bijna 2500 individuele deelnemers schreven zich in op de website om vandaag van thuis uit te werken. Daarnaast zijn er tal van bedrijven en organisaties die zich collectief inschreven.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen