< Terug naar overzicht

Fiscale circulaire met betrekking tot 'Project privé - PC'

De tussenkomst van de werkgever in de prijs die zijn werknemers betalen voor de aankoop van computerelementen kan, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, vrijgesteld worden van belastingen. Sinds 1 januari 2009 is er een nieuw vrijstellingsregime voor deze tussenkomst van toepassing. De fiscale administratie heeft hieromtrent thans een circulaire gepubliceerd (circulaire van 11 juli 2011).

Wij herinneren u eraan dat dit vrijstellingsregime werknemers beoogt waarvan de belastbare bezoldiging niet meer bedaagt dan 21.600 EUR (niet geïndexeerd bedrag), ofwel 30.540 EUR voor het aanslagjaar 2012.

Om van de vrijstelling te kunnen genieten, moet de werknemer minstens een nieuwe PC aankopen (basisvoorwaarde). Deze aankoop wordt al dan niet aangevuld met de aankoop van randapparatuur, internetaansluiting en een internetabonnement.

De vrijstelling die verbonden is aan de aankoop van een PC of van randapparatuur wordt slechts één keer per periode van drie belastbare tijdperken toegekend. Deze beperking heeft geen betrekking op de tussenkomst voor de internetaansluiting of het internetabonnement.

De vrijstelling is per belastbaar tijdperk begrensd tot 550 EUR (niet geïndexeerd bedrag) ofwel 780 EUR voor het aanslagjaar 2012.

Het nieuwe regime is vereenvoudigd: de werkgever is niet meer gehouden om een georganiseerd plan op te stellen. Het volstaat dat hij zijn werknemers op de hoogte brengt dat hij bereid is om tussen te komen bij de aankoop van computerelementen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen