< Terug naar overzicht

Fiscaal statuut van in België tewerkgestelde Franse grensarbeiders: nieuwe circulaire

De overeenkomst tussen België en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting voorziet een afwijkend regime van loonbelasting voor de bewoners van de Franse grensstreek die tewerkgesteld worden in de Belgische grensstreek.

In tegenstelling tot de algemene regel, die voorziet dat lonen belast worden in de Staat van tewerkstelling, zullen de werknemers die dit statuut genieten belastbaar blijven in hun woonstaat, zijnde Frankrijk, zelfs wanneer zij in België worden tewerkgesteld.

Dit statuut werd gevoelig gewijzigd door een bijlage bij de overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting van 12 december 2008, die op 17 december 2009 in werking is getreden. De Belgische fiscale administratie heeft verschillende circulaires gepubliceerd teneinde dit nieuw statuut, waarvan de concrete toepassing reeds talrijke vragen heeft doen rijzen sinds de inwerkingtreding ervan, te becommentariëren.

Een nieuwe circulaire van 21 maart 2011 brengt verduidelijkingen gelet op de administratieve praktijk van 2010, hoofdzakelijk met betrekking tot de dagen die moeten meegeteld worden in het toegelaten quotum van 30 dagen om de zone te verlaten (huisarbeid, activiteit als loontrekkende in Frankrijk of in derde landen, restrictieve interpretatie van uitzonderingen,…).

Deze circulaire heeft trouwens tot doel het belang van het jaar 2011, dat een scharnierjaar is, in herinnering te brengen, aangezien vanaf 1 januari 2012 enkel de werknemers die op 31 december 2011 terecht het statuut van grensarbeider genieten (en die op dat moment dus voldoen aan alle vereiste voorwaarden, vooral met betrekking tot het verlaten van de zone) hiervan zullen blijven genieten.

Tenslotte geeft de circulaire verduidelijking over de documenten die een werknemer aan zijn werkgever moet afleveren indien hij wenst dat deze laatste geen bedrijfsvoorheffing inhoudt.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen