< Terug naar overzicht

Financieel directeurs wensen grotere rol in beheer “menselijk kapitaal”

Bedrijven spenderen gemiddeld 36% van hun inkomsten aan “menselijk kapitaal” in de vorm van lonen, voordelen, opleiding en andere personeelsuitgaven. Nochtans zegt slechts 16% van de financiële managers die recent deelnamen aan een Amerikaanse enquête dat zij voldoende inzicht hebben in de rendabiliteit van deze investering.

De enquête, Human capital management: The CFO’s perspective, werd uitgevoerd door CFO Research Services in samenwerking met Mercer Human Resource Consulting, met de bedoeling de veranderende rol van de financiële functie bij het beheer van menselijk kapitaal te onderzoeken. Er namen 180 financiële directeurs van grote multinationale bedrijven uit de VS aan deel.


Wat blijkt? De financieel directeurs bevinden zich in een moeilijke situatie. De meeste zien het belang in van menselijk kapitaal voor het succes van hun bedrijf, maar zij slagen er niet in om de gangbare financiële methoden toe te passen bij het beheer van deze investering, die meestal de belangrijkste investering van hun bedrijf is. Financiële managers staan bovendien onder toenemende druk van hun raad van bestuur, aandeelhouders en financiële analisten om aan te tonen hoe het menselijk kapitaal in hun bedrijf beheerd wordt.


Ongeveer de helft van de ondervraagde managers (49%) zegt dat aandeelhouders vragen beginnen te stellen in verband met het menselijk kapitaal. Ongeveer een kwart zegt dat zijn raad van bestuur in aanzienlijke mate betrokken is bij deze problematiek en 36% voorspelt dat de raad van bestuur over twee jaar erbij betrokken zal zijn. Daaruit zou voortvloeien dat de financiële en personeelsdirecties meer moeten samenwerken.
De financiële managers uit de rondvraag wensen meer betrokken te worden bij beslissingen in verband met menselijk kapitaal, en niet louter bij het opstellen en toekennen van HR-budgetten. Van de ondervraagde managers antwoordt 62% dat zij een belangrijke of leidinggevende rol zouden moeten hebben bij beslissingen inzake menselijk kapitaal, maar slechts 38% zegt deze rol ook effectief uit te voeren.


Vandaag zien financiële managers menselijk kapitaal als een opbrengstenfactor en niet, zoals vroeger vaak het geval was, als een kost: 92% stelt dat menselijk kapitaal een belangrijke invloed heeft op de mogelijkheid van een bedrijf om klantentevredenheid te realiseren, 82% gelooft dat dit het geval is voor winstgevendheid, 72% voor innovatie en productontwikkeling, 71% voor de succesvolle integratie van overgenomen bedrijven en 64% voor groei.


Financiële managers geloven dat zowel financiën als HR rechtstreeks aan de voorzitter van het directiecomité moeten rapporteren en dat zij nauwer moeten samenwerken.
De respondenten zijn dan weer ontgoocheld over de investeringen in HR-technologie binnen hun bedrijf. Volgens de financiële managers heeft HR-technologie enige waarde voor het opvolgen van het personeelsverloop, maar is ze veel minder nuttig voor systematische personeelsplanning, het meten van bekwaamheden of het meten van leiderschapcapaciteiten. Slechts 8% zegt dat zij in belangrijke mate of zeer tevreden zijn over HR-technologie bij het kwantificeren van het rendement van een investering in menselijk kapitaal.



(zie ook http://www.cfo-research.com)

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen