< Terug naar overzicht

Felink : Waar vrouwen (en mannen) zich goed voelen

Dat netwerken belangrijk is, hoeft al lang geen betoog meer. Maar dat vrouwen die informele contacten misschien wel extra nodig hebben, is minder geaccepteerd. Daarom werd begin 2007 Felink, het netwerk voor vrouwen binnen de federale overheid, officieel boven de doopvont gehouden.

Felink, een samenstelling van 'fe' (feminin en federaal) en 'link' (connectie), werd eind 2006 al opgericht en organiseerde in oktober dat jaar een eerste bijeenkomst tijdens de jobbeurs Talent@Public van Selor. In maart 2007 werd de organisatie officieel 'gedoopt', met toelichting van de komende activiteiten en de voorstelling van het bestuurscomité en de meter, Martine Durez.
Vrouwen vormen ruim de helft van het totale personeelsbestand bij de federale overheid, in totaal bijna 43.000. Toch is amper 14,3% van alle mandaathouders een vrouw. “De praktijk leert dat vrouwen te weinig of op de verkeerde manier aan hun persoonlijke netwerken bouwen”, liet Mila Druwé, communicatieverantwoordelijke van de federale overheidsdienst ICT (Fedict) en één van de initiatiefneemsters, eerder al optekenen. “Vrouwen met kinderen trekken zich bij gebrek aan tijd vaak terug uit dit soort activiteiten. Dit heeft een weerslag op hun carrièrekansen. Een vrouw die te weinig netwerkt, kan zich in haar functie niet ten volle ontplooien en heeft het moeilijker om uit te blinken.”

Niet beperkend

Felink wil deze en andere vrouwelijke medewerkers van de federale overheid leren hoe ze efficiënt kunnen netwerken en hen ondersteunen bij de uitbouw van hun netwerk en bij hun persoonlijke ontplooiing en loopbaan. De organisatie biedt in de eerste plaats een netwerk aan om elkaar te ontmoeten, contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen.
Voorts is het de bedoeling de diversiteit binnen de federale overheid een impuls te geven door de aandacht te richten op de gelijkheid tussen man en vrouw in een professionele context en het management hiervoor te sensibiliseren. België bekleedt een niet bijster verdienstelijke 20ste plaats op de lijst voor gelijkheid tussen man en vrouw van de Oeso. Bovendien staat ons land pas 54ste op een lijst van 115 landen die de deelname van vrouwen aan de economie weergeeft en 87ste wat betreft de hoogte van de salarissen van de actieve vrouwen.
Toch is Felink niet louter bedoeld voor vrouwen: in het eerste comité van Felink zetelt ook Luc Vervliet, verantwoordelijke communicatie en strategie bij de cel Aankoopbeleid en Advies van de Federale Overheden. “Felink wil niet beperkend zijn”, licht Inge Jooris, woordvoerder van het federale voedselagentschap FAVV, toe. “Onze organisatie is bedoeld voor iedereen, van de poetsvrouw tot de manager. Ook mannen zijn welkom. Het moet vooral een plek zijn waar vrouwen zich goed voelen, contacten kunnen leggen en kunnen werken aan het doorbreken van het glazen plafond. Dat laatste kan natuurlijk niet wanneer de organisatie helemaal geen mannen telt.”

Meter Martine

Anne Coekelberghs, waarnemend voorzitter van het directiecomité van de FOD Personeel & Organisatie, wees in haar welkomstwoord op de symboliek van het tijdstip en de locatie van het doopfeest, enkele dagen voor de Werelddag van de Vrouw (8 maart) en op dezelfde plaats waar bijna vier jaar eerder de cel Diversiteit het leven zag. Verder herinnerde ze nog aan een uitspraak van de Canadese politica Charlotte Whitton: “Wat ze ook doet, een vrouw moet het altijd twee keer beter doen dan een man alvorens men haar even hoog acht. Gelukkig is dat niet moeilijk.”
Eregaste op het doopfeest was Martine Durez (56), voorzitster van de raad van bestuur van De Post en meter van Felink. Bij de zoektocht naar een geschikte ‘marraine’ voor hun nieuwe netwerk hanteerden de bestuursleden logische criteria: het moest een vrouw zijn die aan de top staat van een Belgische openbare dienst, voeling heeft met het bedrijfsleven en achter de doelstellingen van Felink staat. Gemakkelijker gezegd dan gevonden, maar Martine Durez beantwoordt volledig aan dit profiel. Naast haar functie bij De Post is Durez onder meer ook bestuurslid bij Belgacom, regent bij de Nationale Bank van België en lid van het advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris (Instituut der Bedrijfsrevisoren).
In haar toespraak zei Durez te geloven in een nieuwe stijl van management, die de huidige cultuur van presenteïsme moet ombuigen naar een meer dynamische cultuur van gemotiveerde prestaties. Vrouwen kunnen in dit proces een belangrijke rol spelen, aldus Durez. Ze gaf haar toehoorders de raad authentiek te zijn en te blijven, een houding die op lange termijn het meeste respect afdwingt en motiverend werkt voor anderen.

www.felink.be

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen