< Terug naar overzicht

Federale CAO voor hoge ambtenaren

De onderhandelingen hebben maandenlang aangesleept, maar vorige week werd toch een CAO gesloten voor de federale ambtenaren van niveau A (het hoogste niveau). Eerder was er al overeenstemming bereikt over een CAO voor de niveaus B, C en D. Enkele kernprincipes van de hervorming die de vorige minister inzette, werden in ‘aangepaste’ vorm behouden.

Volgens een persmededeling van federaal minister van Ambtenarenzaken Marie Arena (PS), is de hervorming van de loopbaan A één van haar prioriteiten. “Ze sluit perfect aan bij haar doelstelling om de modernisering van de federale overheid voort te zetten door de ambtenaren objectiviteit te garanderen bij de toegang tot de functies en bevorderingen en door hen loopbaanperspectieven te bieden die tegemoetkomen aan hun wensen en die een billijke verloning bieden”, zo luidt het.


Het eerste principe van de nieuwe loopbaan A is de onderverdeling van het geheel van de functies van niveau A in een twintigtal beroepsrichtingen. Een beroepsrichting is een groep functies waarvoor een bepaald kennisdomein beheerst moet worden om een activiteit uit te oefenen. Binnen een beroepsrichting kunnen er verschillende niveaus of beroepsklassen worden onderscheiden. Voorbeelden zijn: P&O, ICT, fiscaliteit. Een klasse groepeert op haar beurt de functies met een vergelijkbare complexiteit, technische expertise en verantwoordelijkheden. Er zijn vijf klassen.


Het tweede principe is de ‘dubbele ontwikkelingskans’ in de loopbaan. De ambtenaar kan horizontaal evolueren: hij gaat dan van de ene weddenschaal naar een andere binnen dezelfde klasse. Deze vooruitgang is gebaseerd op de ontwikkeling van competenties en het slagen voor gecertificeerde opleidingen. Deze opleidingen geven, naargelang het geval, recht op een competentietoelage of een bevordering in weddenschaal. Maar de ambtenaar kan ook verticaal evolueren door overgang van de ene beroepsklasse naar een andere beroepsklasse.
De veranderingen van klasse worden door het directiecomité toegekend, op basis van de beschrijving van de vacant verklaarde functie en na een onderzoek van de verdiensten van de kandidaten.


Het derde principe is dat er weer meer rekening gehouden wordt met anciënniteit. Wanneer een contractueel personeelslid statutair (vast benoemd) wordt, zal zijn anciënniteit als contractueel in dezelfde beroepsrichting in aanmerking worden genomen, zodat hij sneller vorderingen kan maken. Voor alle ambtenaren zal de in de privé-sector verworven anciënniteit in rekening gebracht kunnen worden, indien deze relevant is voor de uitgeoefende functie. Deze maatregel is van toepassing voor nieuwe indiensttredingen in de nieuwe loopbaan A en heeft geen terugwerkende kracht.


Het vierde principe is de gewaarborgde loopbaan. De nieuwe loopbaan A voorziet voor elke ambtenaar in een gewaarborgde baremieke loopbaan (zonder competentietoelage).
Tijdens de overgang worden de ambtenaren geïntegreerd in de nieuwe loopbaan op grond van hun huidige rang en weddenschaal, met behoud van de geldelijke anciënniteit. In de meeste gevallen zullen de nieuwe weddenschalen hoger liggen dan de huidige. In combinatie met de reeds getroffen lineaire maatregelen (1% verhoging van de jaarlijkse brutowedde op 1 januari 2003 en een verhoging van het vakantiegeld tot 92% van de maandelijkse brutowedde in 2005) betekent dat een aanzienlijke verbetering van de verloning van de ambtenaren van niveau 1.


In een tweede fase wordt iedere ambtenaar in een beroepsklasse ondergebracht. Op dat ogenblik treedt het principe van de valorisatie van de competenties in werking.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen