< Terug naar overzicht

Europese vrouwenquota afgezwakt

De Europese Commissie heeft haar voorstel voor verplichte vrouwenquota in bedrijven fors afgezwakt. Het plan geldt enkel voor niet-uitvoerende bestuursleden en de sancties riskeren weinig grote bedrijven af te schrikken.

Grote beursgenoteerde bedrijven in Europa zijn vandaag nog altijd mannenbastions. Liefst 97 procent heeft nu een man als CEO, terwijl nauwelijks één op de tien bestuurders een vrouw is. En slechts 2,5 procent van de vrouwen hanteert de voorzittershamer.

In de grootste beursgenoteerde bedrijven van de EU zetelen nu zo'n 14 procent vrouwen in de raad van bestuur, nauwelijks meer dan de 12 procent in 2010. In dit tempo duurt het nog 40 jaar vooraleer mannen en vrouwen er evenveel invloed hebben.

Bij een recente enquête zei 90 procent van de ondervraagden Europeanen dat vrouwen beter vertegenwoordigd moeten worden in de top van bedrijven. En ongeveer driekwart toonde zich voorstander van wetgeving ter zake.

Toch zwakte de Europese Commissie na protest van verschillende lidstaten de wetgeving af. Europees commissaris Viviane Reding wilde dwingende quota invoeren voor de bedrijven. Maar na felle kritiek van juristen, lidstaten én een aantal vrouwelijke collega's heeft Reding haar voorstel nu fors afgezwakt.

De doelstelling blijft cijfermatig wel dezelfde: 40 procent vrouwen in topfuncties bij Europese beursgenoteerde bedrijven tegen 2020 en in overheidsbedrijven tegen 2018, maar de invulling is veel minder dwingend. De 40 procent is geen verplichting meer en geldt nog uitsluitend voor niet-uitvoerende leden van de raden van bestuur, dus bijvoorbeeld niet voor CEO's.

De beursgenoteerde Europese bedrijven waarop de maatregel van toepassing is, zullen verplicht worden een eerlijke selectieprocedure op te stellen aan de hand van objectieve criteria. Bij gelijke vaardigheden zullen ze dan telkens voorrang moeten geven aan de vrouwelijke kandidaten.

Bedrijven kunnen echter niet gedwongen worden om de quota te behalen. De lidstaten beslissen nu over een eventuele sanctie, al kunnen ze niet veel meer doen dan bedrijven verplichten meer inspanningen te leveren.

Het wetgevende voorstel is alleen van toepassing op grote beursgenoteerde bedrijven. Kmo's met minder dan 250 werknemers of een jaarlijkse omzet van minder dan 50 miljoen euro, worden niet geviseerd. Daardoor zullen naar schatting zo'n 5000 Europese bedrijven onder de nieuwe maatregel vallen.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen