< Terug naar overzicht

Europese Commissie wil ‘glazen plafond’ doorbreken

Slechts één op de zeven bestuursleden van Europese topondernemingen is een vrouw (13,7 procent). Dat is een kleine verbetering ten opzichte van 2010. Toen was 11,8 procent van de bestuursleden een vrouw. Maar in dit tempo duurt het nog ruim 40 jaar voor er sprake is van een evenwichtige man-vrouwverhouding.

Uit een zopas gepubliceerd verslag van de Europese Commissie blijkt dat er niet veel vrouwen in ondernemingsbesturen zijn bijgekomen sinds EU‑Commissaris voor Justitie Viviane Reding begin 2011 aandrong op zelfregulerende maatregelen.

Om na te gaan welke maatregelen kunnen worden genomen om deze ondervertegenwoordiging van vrouwen in het bestuur van beursgenoteerde ondernemingen in Europa te verhelpen, heeft de Commissie vandaag het startschot gegeven voor een openbare raadpleging.

Het verslag over genderevenwicht in ondernemingsbesturen verschijnt een jaar nadat EU-Commissaris voor Justitie Reding beursgenoteerde ondernemingen in Europa opriep vrijwillig meer vrouwen in hun bestuur op te nemen en de intentieverklaring 'Meer vrouwen in topfuncties' te ondertekenen. Door deze intentieverklaring te ondertekenen, beloven ondernemingen dat hun bestuur in 2015 voor 30 procent uit vrouwen bestaat en in 2020 voor 40 procent. Het afgelopen jaar hebben echter slechts 24 ondernemingen in Europa de intentieverklaring ondertekend.

“Tot mijn spijt moet ik echter constateren dat zelfregulering tot nu toe niet tot het gewenste resultaat heeft gehad”, zegt Reding.

Het gebrek aan vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven schaadt het Europese concurrentievermogen en belemmert de economische groei. Daarom proberen verschillende EU‑lidstaten, zoals België, Frankrijk, Italië, Nederland en Spanje, hier verandering in te brengen met wetgeving waarin genderqouta voor ondernemingsbesturen zijn vastgesteld. Sommige landen zoals Denemarken, Finland, Griekenland, Oostenrijk en Slovenië hebben regels vastgesteld voor de man-vrouwverhouding in het bestuur van overheidsbedrijven.

Reding houdt niet van quota’s,maar wel van de resultaten die ermee worden bereikt. “Ik stel vast dat ondernemingen die buiten de landsgrenzen actief zijn op de interne markt, soms aan verschillende nationale quotavoorschriften moeten voldoen als zij willen deelnemen aan overheidsaanbestedingen. Daarom is in het wetgevingsprogramma van de Commissie voor 2012 een initiatief opgenomen om iets aan deze situatie te doen.”

Beterschap


Het afgelopen jaar heeft het streven naar meer vrouwen in ondernemingsbesturen meer opgeleverd dan vele jaren daarvoor. Zo steeg het aantal vrouwen in ondernemingsbesturen tussen oktober 2010 en januari 2012 met 1,9 procentpunt tegenover een gemiddelde stijging van 0,6 procentpunt per jaar in de voorbije tien jaar. Deze stijging is te danken aan de oproepen van de Commissie en het Europees parlement en aan een aantal nationale wetgevingsmaatregelen.

Ongeveer de helft van de stijging komt voor rekening van Frankrijk, dat in 2011 wetgeving over de man-vrouwverhouding in ondernemingsbesturen heeft ingevoerd. Maar over het geheel genomen gaat de verandering tergend langzaam. Het percentage vrouwelijke bestuursvoorzitters van grote ondernemingen is zelfs gedaald van 3,4 procent in 2010 tot tot 3,2 procent in januari 2012.

In Europa zijn de meeste mensen het erover eens dat er verandering in de situatie moet komen: 88 procent van de Europeanen vindt dat bij gelijke geschiktheid vrouwen gelijkelijk vertegenwoordigd moeten zijn in topfuncties, zo blijkt uit een nieuwe Eurobarometer. 76 procent van de Europeanen is van mening dat vrouwen over de nodige vaardigheden beschikken. En 75 procent van de ondervraagden is voorstander van wetgeving over genderevenwicht in ondernemingsbesturen, waarbij de grootste groep (49 procent) denkt dat boetes de meest geschikte manier zijn om dergelijke wetgeving te doen naleven.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen