< Terug naar overzicht

Europa vestigt aandacht op geluidsoverlast

Het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk roept ondernemingen op om nominaties in te dienen voor de zesde European Good Practices Awards. Dit jaar is ‘geluidsoverlast’ het centrale thema. Bedrijven die innovatieve maatregelen treffen om geluidsoverlast tegen te gaan, komen in aanmerking voor een prijs. De prijsuitreiking vindt plaats op 12 december 2005 in Bilbao.

De Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk loopt van 24 tot 28 oktober. Ondernemingen krijgen dan in alle 25 EU-lidstaten de kans om toe te lichten hoe ze geluidsoverlast op het werk bestrijden en er volgt een campagne tegen geluidsoverlast. De vormgeving van die week verschilt van land tot land. Nationale focal points staan in voor de organisatie.


Kandidaat-bedrijven voor een Europese award moeten aantonen dat ze maatregelen hebben getroffen om geluidshinder te voorkomen of te verminderen. Cruciaal zijn een doelmatige risicoanalyse en een plan van aanpak, gericht op maximale risicopreventie op het werk. Aan het prijzenprogramma kunnen ook koepelorganisaties zoals kamers van koophandel, commerciële en beroepsverenigingen en vakbonden deelnemen. De aanpak kan variëren van de inperking van lawaai op de werkplek tot gedegen managementmethoden om een effectieve communicatie in lawaaierige omgevingen (bijv. nooddiensten) mogelijk te maken, tot opleidings- en sensibiliseringsprogramma’s.


Elk land draagt twee bedrijven of organisaties voor die in aanmerking komen voor één van de prijzen. Het Europees Agentschap kiest uiteindelijk een tiental winnaars, tien andere bedrijven zijn runner-up. Op het slotmoment van de campagne, op 12 december in Bilbao, volgt de uitreiking van de European Good Practices Awards. De winnaars en runner-up’s ontvangen een certificaat en het Europees Agentschap neemt de winnende voorbeelden op in haar brochure die over heel Europa verspreid wordt.Meer informatie: http://ew2005.osha.eu.int/

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen