< Terug naar overzicht

Europa: onbekend maar niet onbemind

Over het thema ‘De ondernemingen en Europa’ enquêteerden het VBO, De Tijd en L’Echo recent de leiding van bedrijven in België. De conclusie luidt: bedrijfsleiders zijn voorstanders van Europa, maar weten er tegelijk te weinig van af.

De onderzoekers verkregen een representatief staal van 399 volledig ingevulde enquêtes. De meerderheid van de respondenten (64%) zijn kleine ondernemingen (tot 50 werknemers), 24% zijn middelgrote bedrijven (tussen 50 en 250 werknemers), 72% is actief in de EU en 28% enkel in België.

De antwoorden leren dat Belgische bedrijfsleiders de voordelen van de Europese constructie vooral situeren op het vlak van de eurozone en het vergemakkelijken van grensoverschrijdende activiteiten. Europa scoort echter minder goed op sociaal en fiscaal gebied. De kennis van Europese dossiers zoals de dienstenrichtlijn, de REACH- verordening (een Europese verordening die de verantwoordelijkheid voor een adequate risicobeheersing van chemische stoffen verschuift naar het bedrijfsleven) en de Lissabon-strategie laat echt te wensen over. Belgische ondernemers zijn echter niet bang van de dienstenrichtlijn, integendeel: slechts 5% denkt hierdoor meer concurrentie te ondervinden.

De EU moet eerst verdiepen en dan pas verder uitbreiden, zo stelt 91% van de respondenten. De top vier van prioritaire actiedomeinen zijn: minder maar betere regels, fiscaliteit, een adequaat KMO-beleid en energiebeleid. Voorts willen bedrijfsleiders beter geïnformeerd worden over wat de EU doet, in de eerste plaats door de Europese Commissie.

Bedrijfsleiders willen ook meer halen uit het Europees budget voor onderzoek en ontwikkeling: 77% vindt de investeringen (vanwege bedrijven en overheid) in O&O binnen de EU vandaag ontoereikend. Dit oordeel is vooral toe te schrijven aan de Belgische context: gebrekkige innovatiecultuur, te weinig samenwerking tussen overheid, universiteiten en ondernemingen en ontoereikende fiscale stimuli voor het aanwerven van onderzoekers. Op de vraag of men het zevende Europees kaderprogramma voor O&O kent, antwoordt liefst 88% ontkennend. Hier is dus werk aan de winkel voor het VBO, een overtuigde voorstander van dit programma.

Ten slotte voorspelt 61% van de respondenten een toename van zijn investeringen in de EU-27 en 40% daarbuiten. De belangrijkste redenen om te investeren in de EU (veeleer dan erbuiten) zijn de politieke en economische stabiliteit, de voordelen van de eurozone en een betere kennis van de afzetmarkt alsook de kwaliteit van de arbeidskrachten. Volgens 86% heeft de Europese uitbreiding sinds 2004 geen of zelfs een positieve impact gehad op de werkgelegenheid in België. Van de 22% die sindsdien meer werknemers in België tewerkstelt, heeft liefst tweederde gerekruteerd uit een andere EU-lidstaat (de nieuwe EU-lidstaten zijn hierin goed vertegenwoordigd). Het gaat zowel over de aanwerving van arbeiders als van kaderleden.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen