< Terug naar overzicht

EU wil vier maanden ouderschapsverlof

Als het van de Europese Commissie en de Europese sociale partners afhangt, maken jonge moeders en vaders binnenkort aanspraak op vier maanden ouderschapsverlof. Nu zijn dat drie maanden. Maar de vraag is of de nieuwe Europese afspraken ongewijzigd van toepassing zullen worden in België.

De Europese Commissaris voor Sociale Zaken Vladimir Spidla was vorige donderdag aanwezig bij de ondertekening van een nieuw Europees akkoord tussen vakbonden en werkgevers over het ouderschapsverlof. In feite ging het om de herziening van een akkoord uit 1995, toen de allereerste Europese cao. De Standaard merkt terecht op dat Spidla (en dus de Commissie) en de sociale partners op één lijn staan.

Wat moet er nog gebeuren?


Het akkoord moet echter nog officieel door de Europese Raad van Ministers worden goedgekeurd. En dan moeten de EU-lidstaten de richtlijn nog in eigen, nationale regelgeving omzetten. Normaal krijgen ze daar tot twee jaar de tijd voor. Vóór 2012 zal er van vier maanden ouderschapsverlof dus nog geen sprake zijn. Er is nog een hele weg af te leggen, zeker in ons land.

Wat is het probleem?


De Belgische regering, de vakbonden en werkgeversorganisaties zijn niet tegen ouderschapsverlof gekant. Integendeel, België scoort vrij goed scoort inzake mogelijkheden om werk en gezin te combineren. Maar daar knelt het schoentje. Meer ouderschapsverlof is mooi, maar bij ons bestaat er al zoiets als tijdskrediet, luidt het bij de werkgeversfederaties. En vanuit de politiek - parlement én regering - liggen niet minder dan 50 wetsvoorstellen en -ontwerpen op tafel om nieuwe vormen van gezins-tijdskrediet in te voeren.
Die wildgroei is onhoudbaar en onbetaalbaar, aldus de werkgevers. Ze hebben met de vakbonden een akkoord gevonden om alle formules tegen het licht te houden. Met inbegrip van de nieuwe Europese richtlijn over ouderschapsverlof. Tegen eind 2009 moet het rapport van de Nationale Arbeidsraad rond zijn.

Bron: De Standaard

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen