< Terug naar overzicht

EU wil af van jaarrapport kmo’s

De Europese Commissie wil de kleinste ondernemingen vrijstellen van het opmaken en publiceren van een jaarrekening. In België zullen daardoor nog slechts 18.400 van de 303.000 vennootschappen een jaarrekening moeten voorleggen. Een vergiftigd geschenk?

De zakenkrant De Tijd weet dat de Europese Commissie aan een consultatieronde bezig is over het publiceren van jaarrekeningen en andere vennootschapsrechtelijke thema’s. De lidstaten en belanghebbenden worden geraadpleegd over een drastische vereenvoudiging van het vennootschapsrecht, de financiële verslaggeving en de controle van jaarrekeningen. Midden oktober loopt die consultatie af en tegen begin 2008 volgen wetgevende initiatieven. Maar het zou nu al duidelijk zijn welke richting het uitgaat.

Volgens De Tijd wil de Europese Commissie een nieuwe categorie van micro-ondernemingen in het leven roepen. Die micro-ondernemingen zouden volledig worden vrijgesteld van alle Europese boekhoudverplichtingen en dus ook geen jaarrekening moeten opmaken. Micro-entiteiten hebben een omzet van maximaal 1 miljoen euro en tellen minder dan tien personeelsleden. In België zouden 216.000 van de 303.000 kleine ondernemingen daardoor niet langer een jaarrekening moeten opmaken.

Daarenboven zullen kleine ondernemingen met 8,8 miljoen euro omzet en minder dan 50 werknemers niet langer hun jaarrekening moeten publiceren. Daardoor moeten nog eens 70.000 bedrijven niet langer hun rekeningen publiceren.

De nieuwe Europese maatregel kan echter ook een vergiftigd geschenk zijn. De Belgische reactie op de Europese plannen is overwegend negatief. Bedrijfsrevisoren vrezen een fors omzetverlies. Werkgevers menen dat de maatregel de administratieve kosten niet zal doen dalen. Bovendien dreigen bestuurders veel sneller aansprakelijk gesteld te worden als de jaarrekening niet langer publiek is.


Ook fiscaal zijn er belangrijke gevolgen. Nu wordt de belastbare winst van ondernemingen berekend op basis van de Europese boekhoudregels. Die band tussen boekhouding en fiscus vervalt. De voorstellen van de Commissie, zoals die nu voorliggen, laten de lidstaten de mogelijkheid om al dan niet te opteren voor dergelijke ‘vereenvoudiging’. Maar bronnen van De Tijd bij de EU erkennen wel dat die optie niet meer tegen te houden is, als gevolg van de interne druk in de Europese Unie.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen