< Terug naar overzicht

EU-wetgeving effectief in strijd tegen discriminatie

Europese werknemers zijn beter beschermd tegen discriminatie op basis van geslacht dankzij de Europese wetgeving. Toch is nog niet alle nationale wetgeving in lijn met de Europese. De Commissie onderneemt actie.

In 2002 namen de Europese instellingen richtlijn 2002/73/EC aan, die de principes bepaalt van de gelijke behandeling van vrouwen en mannen inzake arbeidskansen, opleiding, promotie en arbeidsvoorwaarden. Sinds 2005 zijn de EU-lidstaten verplicht om die richtlijn over te nemen in het nationaal recht.
In een nieuw rapport stelt de Europese Commissie tevreden te zijn met de algemene invoering van de richtlijn, ondanks het feit dat een aantal staten nog in gebreke blijven. De Commissie benadrukt zeker niet na te laten om actie te ondernemen tegen die staten. Alle nationale wetten en procedures moeten in lijn gebracht worden met de Europese richtlijn. Men geeft wel toe dat heel wat problemen rond de richtlijn voortvloeien uit de complexiteit van de materie.
Vladimir Spidla, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen, benadrukt dat de invoering van de Europese regels cruciaal is om de discriminatie tussen mannen en vrouwen een halt toe te roepen. Hij geeft aan dat zeker in de huidige economische omstandigheden alle ‘human resources’ volop ingezet moeten worden, en roept alle autoriteiten, sociale partners, ngo’s en andere actoren op om zich te scharen achter de antidiscriminatiewetten.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen