< Terug naar overzicht

EU neemt jonge werknemers in bescherming

De Europese Unie wil het aantal arbeidsongevallen bij jonge werknemers dit jaar fors terugvoeren. Met de campagne Safe Start geeft Europees Commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Gelijke Kansen Vladimir Spidla daartoe het startschot.

De nood is hoog: 18- tot 24-jarigen hebben 50% meer kans op een arbeidsongeval op de werkvloer dan oudere werknemers. Spidla lanceerde daarom in overleg met huidig EU-voorzitter Oostenrijk, toekomstig voorzitter Finland en het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk de Safe Start-campagne. Bedoeling is niet alleen de jonge werknemers bewust te maken van de gevaren op de werkvloer, maar ook veiligheidsprofessionals, werkgevers en ouders te doen inzien dat de jongste werknemerscategorie bijzondere aandacht vraagt omdat ze nog niet gewend is aan de specifieke risico’s in het bedrijf. De jonge werknemers moeten vooral in een vroeg stadium bereikt worden, wanneer ze nog op de schoolbanken zitten.

Safe Start zal via quizzes, interactief leren en het uitreiken van prijzen voor beste praktijken zijn doelgroep proberen te bereiken. Er komt ook een competitie voor de beste jonge filmmaker van het jaar die zich toelegt op het thema van gezondheid en veiligheid. De gehele campagne moet uitmonden in een apotheose: de Week voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk, die van 23 tot 27 oktober loopt en tijdens dewelke over heel Europa themagerichte activiteiten zullen plaatsvinden.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen