< Terug naar overzicht

EU-aanbevelingen in strijd tegen banenverlies

EU-landen moeten de werkloosheid bestrijden met tijdelijk kortere werkweken en veel meer plaatsen voor stagiairs. De arbeidskosten moeten naar beneden en de arbeidsbemiddelingsdiensten moeten efficiënter werken. Dat is de mening van de Europese Commissie.

Tegen eind 2010 zal de recessie 8,5 miljoen jobs kosten in Europa, zo schat de Europese Commissie. De werkloosheid in de EU zou volgend jaar stijgen van 9 naar 11 procent van de beroepsbevolking. Ruim 26 miljoen Europeanen zitten dan ongewild zonder werk.

Banenverlies beperken


“We kunnen niet voorkomen dat deze crisis werkloosheid veroorzaakt. Maar door onmiddellijk optreden kan het banenverlies beperkt worden, en kunnen miljoenen mensen geholpen worden, nieuwe en betere banen te vinden”, verklaarde voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie. “Bestrijding van werkloosheid is nu de hoogste prioriteit van de Europese Commissie tijdens de economische crisis. Werkloosheid is een sociale ramp voor de mensen die het aangaat. En heel schadelijk voor de economie, omdat vaardigheden verloren gaan. Daar gaan we wat aan doen. Europa is niet alleen een economisch project, het is ook een sociaal project.”

Aanbevelingen


De Commissie werkte alvast, samen met huidig EU-voorzitter Tsjechië en de Europese werkgevers- en werknemersorganisaties enkele aanbevelingen uit die de schade op de arbeidsmarkten moeten beperken. Doel is dat de regeringsleiders van de 27 EU-landen de aanbevelingen overnemen bij een EU-top midden juni.
Het lijstje suggereert onder meer “tijdelijke werktijdverkorting in combinatie met omscholing, een maatregel die deels gefinancierd kan worden met een bijdrage uit het Europees Sociaal Fonds”. Werknemers kunnen in hun vrijgekomen uren cursussen krijgen om hun kennis bij te spijkeren. Ook zouden lidstaten “ondernemerschap en het creëren van nieuwe banen moeten aanmoedigen, bijvoorbeeld door de bijkomende arbeidskosten te verlagen”.
Daarnaast moeten arbeidsbemiddelingsdiensten efficiënter worden en zou het aantal leerlingen- en stageplaatsen tegen eind 2009 opgetrokken moeten worden.
Werklozen en jongeren moeten ook beter begeleid worden bij het starten van een eigen bedrijf, bijvoorbeeld door ondersteunende opleidingen, startkapitaal of gunstige fiscale regelingen.
Ook de komst van Europese vacaturebanken ligt in het verschiet.

Reacties


De Europese sociale partners kunnen het initiatief wel smaken. “De politieke krachten in Europa hebben hun krachten gebundeld om een sociale dialoog op Europees niveau te ontwikkelen”, verheugde voorzitter Ernest-Antoine Seillière van de werkgeverskoepel BusinessEurope zich.
Hij pleitte meteen voor een betere kredietverlening aan de bedrijven en minder administratieve lasten. Volgens hem kan de EU nog 3,5 miljoen banen creëren, onder meer door herstel van de kredietverlening aan bedrijven.
Ook secretaris-generaal John Monks van de syndicale koepel ETUC vond het overleg op Europees niveau “een belangrijke start”, maar hij toonde zich kritisch over enkele van de aanbevelingen, zoals de verlaging van bijkomende arbeidskosten.
De vakbonden bepleiten meer staatssteun om de economie opnieuw aan de praat te krijgen. Krachtigere herstelplannen zijn noodzakelijk, anders worden de kosten voor de samenleving op den duur nog hoger. Vrijdag 15 mei betogen de vakbonden in heel Europa alvast onder het motto: “Fight the crisis. Put people first!” of “Bekamp de crisis. Zet de mensen op de eerste plaats!”.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen