< Terug naar overzicht

Enquête Vlaams ABVV legt knelpunten mobiliteitsbeleid bloot

Een mobiliteitsenquête van het Vlaams ABVV legt knelpunten in het mobiliteitsbeleid van bedrijven bloot. In meer dan de helft van de bedrijven loopt het overleg over mobiliteit mank en amper een derde van de bedrijven blijkt bereid om iets te doen aan de mobiliteitsproblemen.

Het Vlaams ABVV nam in oktober 2007 een enquête rond mobiliteit af bij 522 ABVV-afgevaardigden uit bedrijven in Vlaanderen en Brussel met ten minste 50 werknemers. De socialistische vakbond concludeert dat slechts een minderheid van werkgevers bereid is de problemen van werknemers met het woon-werkverkeer aan te pakken. Er zou ook te weinig promotie zijn voor het openbaar vervoer en werknemers draaien nog steeds te veel op voor de kosten van woon-werkverkeer.

“Uit onze bevraging blijkt de slechte kwaliteit van het sociaal overleg over mobiliteit: slechts 32% van de werkgevers is bereid mobiliteitsproblemen aan te pakken”, zegt het ABVV. Volgens de vakbond heeft de verplichting voor bedrijven (met ten minste 100 werknemers) om elke drie jaar de federale diagnostiek in te vullen (een enquête over hoe ze hun mobiliteit organiseren) niet geleid tot meer en beter overleg over het thema. Daarom wenst de vakbond niet enkel een verplichting om de federale diagnostiek in te vullen, maar ook op basis hiervan overleg met de werknemers te organiseren.

Het Vlaams ABVV wil ook dat de Vlaamse en federale regeringen fors investeren in een verdere ontwikkeling van het openbaar vervoer (met bijzondere aandacht voor de ontsluiting van bedrijven en bedrijfsterreinen) en de lage prijspolitiek. De enquête bracht aan het licht dat 63% van de werknemers zijn autokosten voor woon-werkverkeer volledig zelf draagt. Door de hoge benzineprijzen leidt dit tot een serieuze koopkrachtdaling. Daarnaast is slechts 41% van de bedrijven vlot bereikbaar met het openbaar vervoer, 59% van de werknemers is dus verplicht de auto te gebruiken voor het woon-werkverkeer.

In één op de vijf bedrijven behoort de bedrijfswagen tot het algemene loonbeleid. Negen op de tien werknemers zijn evenwel tegen het verplicht opdringen van een bedrijfswagen. Het Vlaams ABVV wil dat het ter beschikking stellen van bedrijfswagens ontmoedigd wordt. Werknemers moeten in ruil een mobiliteitsbudget krijgen waarover ze vrij kunnen beschikken.


De vakbond doet ook een oproep om meer innovatief na te denken rond mobiliteiten. Dat is nu niet het geval:  
17% van de bedrijven heeft bedrijfsfietsen
5% organiseert telewerken
bij 15% van de bedrijven worden trein- en busvertragingen niet afgetrokken van de arbeidstijd
3% van de werknemers krijgt een werkgeverstussenkomst in de parkeerkosten bij NMBS-stations
bij 9% van de bedrijven zijn de werktijden afgestemd op de trein- en busuren
4% investeert in energiezuinige bedrijfswagens
20% beschikt over collectieve bedrijfswagens
8% voorziet in een carpoolpremie
5% voorziet in een gegarandeerde thuisrit voor carpoolers.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen