< Terug naar overzicht

Engelse vacatureteksten: liever niet

Werkgevers doen er verstandig aan om vacatureteksten zoveel mogelijk in het Nederlands te schrijven, zoniet laten ze twee derde van het arbeidspotentieel links liggen. Zij willen immers in het Nederlands aangeschreven worden, tenzij het gaat om een job waarbij kennis van het Engels belangrijk is.

Het arbeidspotentieel heeft weinig begrip voor het schrijven van Engelse vacatureteksten als dat niet nodig is voor de functie. Twee derde van de potentiële Nederlandse beroepsbevolking vindt dat teksten in het Nederlands geschreven moeten worden, tenzij het gaat om een aanstelling waarbij de kandidaat regelmatig Engels moet spreken.
Dat blijkt uit het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van onderzoeksbureau Intelligence Group. Dit onderzoek loopt sinds 2003 en wordt maandelijks afgenomen bij ongeveer 1400 unieke respondenten per maand. Op jaarbasis worden meer dan 16.000 personen ondervraagd, die representatief zijn voor de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking.
Het lijkt er dus sterk op dat Engelstalige vacatures een behoorlijke drempel opwerpen. Van de 1364 ondervraagden geeft 45% aan minder snel geneigd te zijn om vacatures te lezen wanneer die in het Engels zijn geschreven, 44% is minder snel geneigd te gaan solliciteren. Verder zegt 29% dat Engelstalige vacatures hen afschrikken. Hoogopgeleiden hebben minder moeite met de Engelse taal. Desondanks haakt nog altijd 29% van hen af bij het zien van Engelstalige vacatures. Op 22% van de hoogopgeleiden hebben Engelstalige vacatures een afschrikkende werking.
Interessant is het verschil tussen gediplomeerden uit het HBO (hoger beroepsonderwijs georganiseerd aan hogescholen) en het WO (wetenschappelijk onderwijs aan universiteiten). De laatstgenoemde groep is veel minder negatief. Slechts 19% van hen geeft aan minder snel geneigd te zijn een vacature te lezen als die in het Engels geschreven, tegen 31% van de HBO-ers. Daarnaast zegt 27% van de HBO-geschoolden dat Engelstalige vacatures hen afschrikken. Bij universitair geschoolden is dat slechts 10%.
De percentages lijken niet al te schokkend, maar we kunnen wel concluderen dat werkgevers ongeveer een kwart van het hoogopgeleide arbeidspotentieel links liggen door (onnodig) Engels taalgebruik. Wellicht doen werkgevers dit om high potentials meer aan te spreken. Een hypothese die zijn doel in ieder geval voorbij gaat: slechts 11% van de hoogopgeleiden vindt dat Engelstalige vacatures alleen bedoeld zijn voor de allerbeste kandidaten.

Een jobadvertentie in het Engels levert u dus niet veel op. U zult iets creatiever uit de hoek moeten komen. HR Square en de VDAB zijn hierbij graag uw bron van inspiratie. Meer info: Creatief aanwerven: wie slim zoekt die vindt.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen