< Terug naar overzicht

EHBO: Een Handleiding Bij Ontslagen

Ook in crisistijd moet u zich goed bezinnen over het ontslagbeleid. Een Handleiding Bij Ontslagen (EHBO) kan hierbij behulpzaam zijn. Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB, poneert vijf vuistregels.

“Met een economische recessie voor de deur worden ondernemingen gedwongen om tot ontslagen over te gaan. Dat mag niet blindelings gebeuren, want dan verliest de organisatie kansen bij een heropleving van de economie. Dan zal de structurele schaarste op de arbeidsmarkt zich immers in volle scherpte laten voelen. Men moet zich dus goed bezinnen over het actuele ontslagbeleid”, zegt Fons Leroy. Om u op weg te zetten, schrijft hij in HR Square nr. 63 van 27 januari Een Handleiding Bij Ontslagen (EHBO).

EHBO bestaat uit vijf vuistregels:

1. Voorkom ontslagenZoek alternatieven voor ontslagen én hou, vanuit een langetermijnobjectief, de competenties van de huidige werknemers maximaal in huis. Dit kan door gebruik te maken van tijdelijke werkloosheid (arbeiders) of van deeltijdarbeid (bedienden), door werknemers eventueel in overleg met andere bedrijven te poolen of door werktijdverkorting door te voeren.
In deze formules pleit Leroy voor een competentieversterkende aanpak, waarin de tijdelijke werkloosheid gepaard gaat met een stevig opleidingsprogramma. Probeer tijdens die periode de generieke en/of specifieke competenties van de medewerkers te verruimen.

2. Behoud diversiteitPas geen lineaire principes toe zoals LIFO (‘last in, first out’) of FIFO (‘first in, first out’), want zo verdwijnt doorgaans de diversiteit in de onderneming. Bij LIFO worden alle kansengroepen het zwaarst getroffen, omdat ze pas het laatst binnenstroomden. Bij FIFO worden de oudere werknemers massaal op de arbeidsmarkt gedumpt.
Pas daarom een competentiegerichte benadering toe, waarbij het behoud van de diversiteit van het personeelsbestand een richtnorm is. Dit maakt de onderneming sterker op termijn en draagt bij tot de nodige geloofwaardigheid bij toekomstige aanwervingen.

3. C4 x CBGeef de ontslagen werknemers niet enkel een werkloosheidsbewijs C4, zodat ze kunnen gaan stempelen. Geef hun ook een competentiebewijs (CB). Valoriseer de competenties die de werknemers in het bedrijf hebben opgedaan. Maak ze zichtbaar, zodat ze sterker gewapend zijn op de arbeidsmarkt. Waarom hen ook niet een rugzakje meegeven om opleidingen te volgen?
Kortom, hou de competenties van de ontslagen werknemers warm, want bij de heropleving zijn ze noodzakelijk. En vergeet niet, soms dringt een boemerangwerving zich op termijn op. Een ontslag hoeft immers geen definitief afscheid te zijn.

4. Contacteer de SIA’sDe sociale interventieadviseurs (SIA’s) van de VDAB kennen de klappen van de zweep en kunnen u helpen bij moeilijke beslissingen. Ze kennen het federale en Vlaamse instrumentarium op het gebied van herstructureringen en collectieve ontslagen. En ze kunnen de brug leggen tussen de onderneming en de diverse instanties. Zij organiseren de tewerkstellingscellen, kennen de vereisten op het gebied van outplacement en kunnen de betrokken werknemers onmiddellijk inschrijven als werkzoekenden, en gidsen op de arbeids- en opleidingsmarkt. De SIA’s kunnen tevens de link leggen naar de werkwinkels, de opleidingscentra, de intermediairen op de arbeidsmarkt en de uitkeringsorganisaties zoals de RVA.

5. Respecteer het sociaal overlegDeze regel vloeit niet enkel voort uit de Renault-wetgeving maar is ‘common decency’. Communiceer transparant met het personeel en zijn vertegenwoordigers. Beschouw dit niet als een last of een bureaucratische voorwaarde, maar als een beginsel van maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook in moeilijke tijden. Zoek samen met hen naar formules die het ontslag verzachten door de werknemers niet zomaar op de werkloosheid te zetten, maar hen competentiegericht te versterken, zodat ze later sneller en beter aan de slag kunnen.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen