< Terug naar overzicht

EFQM verkent werk van de toekomst met natte vinger

De Europese kwaliteitsorganisatie EFQM waagt zich met haar nieuwe website Above the Clouds aan voorspellingen – of speculaties – over hoe de werkwereld er over tien jaar zal uitzien.

“Above the Clouds is een project voor toekomststudies dat de trends wil identificeren die de volgende tien jaar een invloed zullen hebben op de werkwereld. Het spitst zich toe op groot beeld van hoe we werken, georganiseerd zijn en geleid worden”, leert het persbericht van EFQM. Het project distantieert zich van “de traditionele methoden om toekomstige trends in kaart te brengen” en van “de wereld van experts en theoretici”. De inzichten en perspectieven moeten komen “van mensen wier ervaring met werk gebaseerd is op de realiteit”. Om het in Stevaert-taal uit te drukken: “de mensen” zullen ons vertellen hoe het werk er in de toekomst zal uitzien. Aan enige wetenschappelijkheid is daarbij geen behoefte, evenmin als aan een “intellectuele” benadering. Onder “de mensen” moeten we in dit geval verstaan: de werkgevers, de werknemers, de consumenten, de aandeelhouders en de burgers.
“Visionaire” artikelen op de website www.aboveclouds.org moeten zorgen voor debat en de ontwikkeling van een “collectieve en inclusieve visie” op de toekomst van werk. Onderwerpen die momenteel aan bod komen zijn klantenrazernij (de uitwassen van het principe dat de klant altijd gelijk heeft en de gevolgen daarvan voor werknemers in de dienstensector), de verhuizing naar lagelonenlanden, de vervrouwelijking van werk, de “generatie Y-werknemers” en spiritualiteit op het werk.
Wij lazen vooral veel anekdotiek, gemeenplaatsen en ideologische projecties. Maar misschien haalt u er meer uit?

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen