< Terug naar overzicht

Eerste drie aanwervingen goedkoper voor kmo’s

Vanaf 1 oktober 2012 worden de drie eerste aanwervingen voor kleine en middelgrote ondernemingen goedkoper. De bestaande Plusplannen worden op die manier versterkt.

De ministerraad heeft ingestemd met een ontwerp-Koninklijk Besluit dat dit mogelijk maakt. Het ontwerp is opgesteld door de ministers van Werk en Sociale Zaken, Monica De Coninck en Laurette Onkelinx, en voorzien in de verhoging van de RSZ-bijdrageverminderingen voor de eerste drie aanwervingen. Volgens beide ministers verlaagt de maatregel de drempel voor kmo's om eerste werknemers aan te werven. De maatregel kost 49 miljoen euro in 2013.

Voortaan geniet een werkgever die een eerste werknemer aanwerft gedurende vijf kwartalen een vermindering van de sociale bijdragen van 1500 euro per kwartaal, vier kwartalen tegen 1000 euro en ten slotte vier kwartalen tegen 400 euro.

Voor de aanwerving van een tweede werknemer bedraagt de vermindering 1000 euro gedurende vijf kwartalen en 400 euro gedurende acht kwartalen.

Een derde aanwerving levert een voordeel op van 1000 euro gedurende vijf kwartalen en van 400 euro gedurende vier kwartalen.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen