< Terug naar overzicht

Een recent domein : eHealth

Een van de domeinen waar Smals actief rond werkt is het “ehealth” domein. Elektronisch informatiebeheer en elektronische informatie-uitwisseling bieden meer dan ooit enorme mogelijkheden om de kwaliteit van de gezondheidszorg en de patiëntveiligheid te verhogen. Omzeggens alle mensen komen doorheen hun leven tegelijkertijd of opeenvolgend in contact met allerlei zorgverleners (huisartsen, specialisten, verplegers, apothekers, kinesisten, psychotherapeuten, diëtisten, …) en zorginstellingen (ziekenhuizen, revalidatiecentra, rust- en verzorgingstehuizen, …). Dit is zeker het geval voor de steeds groeiende groep van chronisch zieke patiënten. Patiënten zijn bovendien steeds mobieler, in binnen- en buitenland, en zorgen worden ook meer op afstand (bvb. telemonitoring) toegediend.

De vlotte en veilige elektronische uitwisseling van gegevens voorkomt overigens ook onnodige meervoudige onderzoeken die de patiënt overbodig belasten en nodeloze kosten genereren.

Tenslotte kan een elektronische gegevensuitwisseling een degelijk gezondheidsbeleid en –onderzoek ondersteunen door juiste en longitudinale elektronische informatie over vele patiënten, behandelingen en resultaten samen te brengen op een gecodeerde of geanonimiseerde wijze, zonder de privacy van elke individuele patiënt ongepast in het gedrang te brengen.


Smals ondersteunt deze evolutie zowel met software ontwikkelingen als met performante en hoog beschikbare infrastructuren. In haar onderzoeksafdeling werkt Smals aan innovatieve en doorgedreven cryptografische benaderingen voor de bescherming van de gegevens. Ook voor de complexe uitdaging van het op elkaar afstemmen van verschillende termen met een gelijke betekenis (of omgekeerd), de zogenaamde semantische interoperabiliteit, draagt Smals in het ehealth-domein haar steentje bij.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen