< Terug naar overzicht

Eén op de zes werkzoekenden kampt met taalachterstand Nederlands

Bijna één op de zes werkzoekenden in Vlaanderen heeft een taalachterstand Nederlands. Door de toegenomen internationale migratie neemt het aandeel werkloze allochtonen met een taalachterstand toe.

Dat blijkt uit een studie van de VDAB. Vlaanderen telde midden dit jaar precies 182.510 niet-werkende werkzoekenden. Van hen hebben er 28.762 (15,8 procent) een taalachterstand Nederlands. Binnen die groep heeft een kwart zelfs geen enkele kennis van het Nederlands.

De werkzoekenden met een taalachterstand zijn voor het grootste deel (70 procent) allochtonen. De VDAB wijst op de toegenomen internationale migratie: de meesten hebben een vreemde moedertaal waarvan de belangrijkste herkomstlanden Marokko en Turkije zijn.

Bijna 15 procent van de werkzoekenden met een taalachterstand zijn Frans(talig)e autochtonen. De groep autochtonen met een vreemde moedertaal is nagenoeg even groot, met als belangrijkste herkomstlanden Polen en Bulgarije.

De taalachterstand is geografisch geconcentreerd in drie clusters: de Vlaamse Rand rond Brussel (48,6 procent), de taalgrensgemeenten (20 procent) en de centrumsteden (20 procent), die wel het grootste aandeel in de totale taalachterstand hebben. In deze steden woont bijna de helft (48,2 procent) van alle werkzoekenden met een taalachterstand.

De VDAB merkt op dat zowel bij autochtonen als allochtonen de taalachterstand het grootste is bij werkzoekenden met moedertaal Frans. “Hun oriëntatie op het tweetalige Brussel en op Wallonië, de eventuele faciliteiten in de eigen gemeente en de bediening in de Franse moedertaal in handelszaken vermindert de druk om Nederlands te leren”, luidt het in het rapport. Het inburgeringsdecreet verplicht vrijwel alle nieuwkomers om Nederlands te leren, terwijl ook ‘oudkomers’ die een werkloosheidsuitkering of leefloon ontvangen kunnen verplicht worden om taallessen te volgen.

Bron: De Morgen

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen