< Terug naar overzicht

Eén op de vijf Vlamingen ziet job alleen als een manier om geld te verdienen

Hoe kijkt de werkende bevolking in Vlaanderen en in tal van andere Europese landen aan tegen (betaald) werk? Hoe belangrijk is arbeid voor hen? Wat is er van belang in een job en treft men deze aspecten ook aan in de huidige baan? Is men tevreden met het werk? De studiedienst van de Vlaamse regering zocht de antwoorden. En constateerde een zeer lage arbeidstevredenheid bij de Vlamingen.

Meer en betere banen. Die doelstelling prijkt hoog op de Europese en Vlaamse beleidsagenda’s. De bedoeling is om meer mensen aan het werk te krijgen en ze ook langer aan het werk te houden. Een ‘kwaliteitsvolle arbeidssituatie’ zou daartoe moeten bijdragen. Hebben we zo’n arbeidssituatie over het algemeen wel in Vlaanderen? Wat verstaan werknemers daaronder? Hoe kijken ze aan tegen werk?
Om een antwoord op deze en andere werkgerelateerde vragen te krijgen, verrichtte de studiedienst van de Vlaamse regering internationaal vergelijkend onderzoek op basis van de International Social Survey Programme.

Vlamingen vinden werken belangrijk


Een groot deel van de Europese landen, waaronder Vlaanderen, heeft een overwegend traditionele visie op werken: “Werken is belangrijk.”
Aan de andere kant van het spectrum zitten Oost- en Zuid-Europese landen met een meer moderne kijk op arbeid: “Werken alleen om iets te verwerven.”
Daar tussenin zitten er nog een aantal landen waar de toewijzing aan een moderne of traditionele visie minder eenduidig is.
Toch een kanttekening bij die algemene indeling: nagenoeg één op de vijf Vlaamse werkenden ziet een job alleen maar als een manier om geld te verdienen en niet meer dan dat. Anderzijds: meer dan de helft van de Vlamingen wil aan de slag blijven, ook al is dat financieel niet nodig.

Vlamingen willen werkzekerheid


Werkzekerheid en een interessante job hebben, zijn (zeer) belangrijk voor meer dan 95 procent van de werkende Vlamingen. Ook in West- en Noord-Europa kennen deze twee werkaspecten de meeste bijval. In Zuid- en Oost-Europa is naast werkzekerheid, een hoog inkomen van belang.

Vlaming is niet tevreden met huidige job


Het gemiddelde niveau van tevredenheid met het werk is vrij hoog in de Europese landen, rond 5 op 7. Zuid- en Noord-Europa vertonen de hoogste gemiddelde arbeidstevredenheid.
Opmerkelijk: Vlaanderen behoort samen met Letland en Frankrijk tot de hekkensluiters. In Vlaanderen zijn er maar twee werkaspecten die echt een invloed hebben op de algemene tevredenheid met het werk, namelijk een interessante baan en een job die nuttig is voor de samenleving.
Goede mogelijkheden om vooruit te komen, een hoog inkomen en werkzekerheid blijken niet bij te dragen tot de algemene arbeidstevredenheid van de werkende Vlaming, wat wel het geval is bij de West-, Noord- en Zuid-Europese werkende bevolking.

Vrouwen willen interessante job


In Vlaanderen zijn vrouwen even tevreden over hun werk als mannen, net zoals dat het geval is in West- en Noord-Europa. De sociale aspecten in een job kunnen bij haar op een significant hogere waardering rekenen dan bij hem. Er is voor de Vlaamse werkende vrouw maar één werkaspect dat echt een bijdrage levert aan haar globale arbeidstevredenheid en dat is het hebben van een interessante baan.
Waar Vlaanderen op het gebied van vrouwelijke werkzaamheidsgraad tot de middenklasse behoort, maakt het deel uit van de hekkensluiters als het over globale tevredenheid met het werk handelt.

Vijftigplussers schatten sociale aspecten van job hoger in


Net zoals de Noord-Europese vijftigplussers, hebben de Vlaamse oudere werknemers niet echt een meer traditionele opvatting over arbeid dan jongeren. Alleen weten de oudere Vlamingen zoals hun Scandinavische leeftijdsgenoten de sociale aspecten van een job hoger in te schatten.
Net zoals in Oost- en West-Europa, wijkt de arbeidstevredenheid bij de werkende vijftigplussers in Vlaanderen niet significant af van die bij de collega’s die aan het begin van hun loopbaan staan. Voor de Vlaamse werkende oudere draagt enkel een interessante job bij tot de globale arbeidstevredenheid, in de meeste landengroepen spelen meerdere aspecten een rol.
Werkzekerheid, een hoog inkomen en een baan waarin men zelfstandig kan werken werden meermaals vernoemd bij de Noord- en West-Europese vijftigplussers.
Niet alleen draagt Vlaanderen de rode lantaarn op het vlak van werkzaamheidsgraad bij de 55-64-jarigen, de Vlaamse werkende ouderen blijken ook de laagste score voor globale arbeidstevredenheid te hebben.

Welke maatregelen?


Om de arbeidstevredenheid, en laten we hopen de werkzaamheidsgraad hoger te krijgen, zal door het beleid en de sociale partners vooral moeten ingespeeld worden op de werkaspecten die de werknemers zelf belangrijk vinden. De hamvraag is dan ook: welke maatregelen en omstandigheden kunnen een job interessant maken en houden voor de werkende Vlamingen? Wat geeft de Vlaamse werkende het gevoel dat zijn/haar job belangrijk is voor de samenleving?

Bron: Studiedienst van de Vlaamse Regering

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen