< Terug naar overzicht

Eén op de vijf kmo’s past negatieve index niet toe

Voor het eerst sinds het bestaan van de loonindex werd 2009 afgesloten met een negatieve inflatie. Daardoor pasten sommige sectoren een loonsvermindering toe. Maar lang niet elke werkgever voert die verlaging door.

Verschillende paritaire comités, zoals de bouwnijverheid, beslisten eerder al op sectoraal niveau om deze loonsverlaging niet toe te passen. Andere sectoren, zoals het grote pc 218 (zeg maar de bediendesector), lieten de beslissing over aan de werkgever.

20 procent verlaagt loon niet


Uit de loonberekeningen die SD Worx in januari uitvoerde, blijkt nu dat lang niet alle werkgevers die loonsvermindering hebben toegepast. Van de Vlaamse kmo’s in pc 218 heeft 20 procent de verlaging niet doorgevoerd. In Brussel paste 22 procent van de kmo’s de loonsvermindering niet toe, maar in Wallonië zijn er amper 12 procent die de krimp niet verrekenden.
Ook hier valt de kloof tussen Vlaanderen en Wallonië op. De kmo’s zitten er krapper bij kas. In Vlaanderen scoren Oost- en West-Vlaanderen iets hoger dan het gemiddelde. Bijna 83 procent van de kmo’s paste er de (negatieve) index toe.

Kleinste verlagen loon niet


SD Worx stelde ook vast dat grotere kmo’s consequenter waren in de toepassing van de indexverlaging dan kleinere bedrijven. Die kleinere bedrijven waren dan weer van mening dat het lage percentage van 0,43 procent loonsverlaging niet opwoog tegen eventuele onrust en het in gevaar brengen van de sociale vrede. Ze zouden de index wel toegepast hebben als die pakweg 2 procent was geweest.

Ruimte voor bonus


Enkele bedrijven pasten de negatieve index wèl toe maar gebruikten die vrijgekomen budgettaire ruimte om hun betere medewerkers een bonus te kunnen geven.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen