< Terug naar overzicht

Eén op de vijf kmo-bazen vindt 50-plussers te duur

De werkattitude en ervaring zijn de grootste troeven van vijftigplussers. Toch vinden (vooral) jonge kmo-bazen ouderen te duur. Driekwart van de Belgische werknemers wil sowieso voor zijn 65ste met pensioen, althans dat denken de kmo-werkgevers. Dat blijkt uit een nieuwe studie bij Belgische kmo-bedrijfsleiders.

Bijna 83 procent van de Belgische kmo-bedrijfsleiders blijkt best bereid om werknemers tot hun 65ste in dienst te houden. Dat toont een nieuwe studie aan van HR-dienstverlener SD Worx (uitgevoerd door onderzoeksbureau WES bij 721 Belgische kmo’s).

Wel verbindt meer dan de helft van de voorstanders voorwaarden aan die tewerkstelling: de oudere werknemers moeten gezond en gemotiveerd blijven. Ze moeten het werkritme aankunnen. Als dat lukt, bieden hun ervaring, werkattitude en mentaliteit het bedrijf een significante meerwaarde.

Wie geen voorstander is van tewerkstelling tot 65 jaar, en dat is toch ook bijna 20 procent, geeft als voornaamste redenen de hoge werkdruk, gebrek aan motivatie en gebrek aan efficiëntie op. Loonkosten zijn veel minder een bezwaar. Die loonkosten zijn voornamelijk voor jongere zaakvoerders (< 35 jaar) een struikelblok.

Kmo-werkgevers denken dat slechts 22 procent van de mannen onvoorwaardelijk tot hun 65ste willen werken. Als arbeidsduur, werkritme en/of jobinhoud worden aangepast, stijgt dat percentage aanzienlijk. Over vrouwelijke medewerkers denken de kmo’s dat slechts 7 procent van hen onvoorwaardelijk tot 65 jaar wil werken.

Laten we deze zaken wat meer gedetailleerd bekijken.

Kmo’s willen werknemers tot hun 65ste in dienst houden


Een grote meerderheid van de Belgische kmo-bedrijfsleiders (83 procent) is bereid om werknemers die nu ouder zijn dan 50, tot hun 65ste aan het werk te houden. Iets meer dan de helft van de voorstanders stelt wel bepaalde voorwaarden, zoals een goede gezondheid, motivatie en het werkritme kunnen volgen. Meer Vlaamse dan Waalse of Brusselse kmo’s stellen voorwaarden.

Ervaring en werkattitude worden gewaardeerd


Bijna 94 procent van de ondervraagden noemt ‘ervaring’ de troef van oudere werknemers. Bijna zes op de tien waardeert hun werkattitude en mentaliteit. Voor vier op de tien is het belangrijk dat ouderen minder vlug van job zullen veranderen.

“Ze kunnen de werkdruk niet aan”


Bijna één op de vijf kmo-bedrijfsleiders (en dat is toch niet weinig) ziet het niet echt zitten om werknemers tot hun 65ste in dienst te houden. Als voornaamste redenen geven
deze kmo’s op dat oudere werknemers:

- de werkdruk niet meer aankunnen (52 procent van de ‘tegenstanders’).
- minder gemotiveerd zijn (39 procent).
- minder efficiënt zijn (36 procent).
- vaak gezondheidsproblemen hebben (32 procent).

Opvallend is dat de loonkosten pas op de zesde plaats komen. Kmo’s met 10 tot 19 werknemers scoren merkelijk hoger. In deze doorgaans zeer dynamische bedrijven liggen ‘werkdruk’ (73 procent) en ‘gebrekkige motivatie’ (62 procent) als redenen om medewerkers niet tot hun pensioen te laten werken, stukken boven het Belgische gemiddelde. ‘Efficiëntie’ is in deze groep dan weer een minder groot probleem dan flexibiliteitseisen (53 procent), gezondheidsproblemen (52 procent) en loonkosten (32 procent).

Willen werknemers zelf wel werken tot hun pensioen?


Tot slot vroeg SD Worx de kmo-werkgevers of vijftigplussers zelf wel tot hun 65ste willen werken. De respondenten maakten daarbij een opvallend onderscheid tussen mannen en vrouwen.

Eén op de vijf (22 procent) van de kmo-bedrijfsleiders denkt dat mannen zeker bereid zullen zijn om tot hun 65ste te werken. Nog eens 47 procent denkt dat ze dit zullen doen op voorwaarde dat arbeidsduur, het werkritme en/of de jobinhoud worden aangepast.

Een derde van de kmo’s denkt dat mannelijke werknemers niet tot die leeftijd
zullen werken en dus vroeger met pensioen gaan.

Eén op de twee kmo’s (53 procent) denkt echter dat vrouwelijke medewerkers vroeger met pensioen zullen gaan. Slechts 7 procent van de respondenten denkt dat vrouwen tot hun 65ste zullen werken.

Uit ander onderzoek van SD Worx bij 3000 werknemers blijkt inderdaad dat een overgrote meerderheid van de werknemers voor zijn 65ste met pensioen wil. Zo zegt 46 procent van de vrouwen het liefst te willen stoppen tussen 55 en 59 jaar. Bij de mannen is dat 44 procent.

Bovendien wil slechts een derde (34 procent) van de vrouwen en 38 procent van de mannen er tussen hun 60ste en 64ste jaar mee stoppen. Mentaal hebben werknemers de stap naar werken tot hun 65ste dus zeker nog niet gezet.

Grootste scepsis bij jonge bazen


Opmerkelijk is ook dat vooral jongere kmo-bazen kritisch staan tegenover oudere werknemers. Voor de hele enquête weken hun antwoorden het vaakst af van het gemiddelde. Zo stelt 57 procent van de kmo-werkgevers jonger dan 35 jaar voorwaarden aan werknemers die tot hun 65ste willen werken: 94 procent van deze groep vindt een goede gezondheid noodzakelijk, 86 procent motivatie en 78 procent het kunnen volgen van het werkritme.

Terwijl gemiddeld 59 procent van de voorstanders werkattitude en mentaliteit een positieve eigenschap van oudere werknemers noemt, is dat bij jonge bazen slechts 44 procent. Zij vinden het dan weer belangrijker dat oudere werknemers ‘minder snel van job zullen veranderen’.

Ook de redenen waarom ze geen voorstander zijn van tewerkstelling van ouderen tot 65 jaar verschillen sterk van het gemiddelde: 42 procent vindt ouderen te duur (25 procent gemiddeld) en 26 procent vindt dat oudere medewerkers niet in aanmerking komen om te werken tot hun pensioen, omdat ze aanpassingen willen van arbeidsduur, werkritme of jobinhoud.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen