< Terug naar overzicht

Eén op de drie Belgen vreest voor job

Een enquête onder Belgische werknemers leert dat één op de drie vreest voor zijn job. Nochtans heeft voor driekwart de crisis geen financiële gevolgen gehad. Zij ontvangen evenveel loon als voorheen.

SD Worx nam in juni een onderzoek af bij 3000 Belgische werknemers. De HR-dienstengroep peilde onder meer naar de impact van de crisis op het functioneren van werknemers.

Vrouwen, kmo’ers en Walen werken harder


Het gros van de Belgische werknemers werkt met dezelfde inzet als voor de crisis: zes op de tien werknemers antwoordde dat de recessie geen impact heeft op zijn functioneren op het werk. Een kleine minderheid (7 procent) zegt door de recessie gedemotiveerd te zijn geraakt en minder hard te werken. De overigen, wat neerkomt op een derde van de arbeidspopulatie, geven aan sinds het uitbreken van de crisis gemotiveerder te zijn dan ooit. Zij werken harder dan voor de crisis.
Opvallend veel vrouwen zijn harder gaan werken (40 procent). Van deze groep zegt tweederde zelfs spontaan meer overuren te draaien. Van de mannen zegt 29 procent een tandje bij te steken. Vaker dan vrouwen presteren zij pas extra uren als hun baas dat vraagt.
Vooral ook werknemers van kmo’s met 5 tot 19 werknemers zijn harder gaan werken (45 procent), andermaal een bevestiging dat kmo’s, die goed zijn voor meer dan de helft van de tewerkstelling, de motor zijn van de Belgische economie.
Opmerkelijk: 78 procent van de Vlamingen zegt niet meer of harder te zijn gaan werken door de recessie, terwijl 74 procent van de Waalse werknemers aangeeft door de crisis gemotiveerd te zijn om nog ‘harder zijn best te doen’.

Grote impact bedrijfscultuur


In innovatieve organisaties, die veel belang hechten aan risico’s nemen, creativiteit en groei, zegt 65 procent van de medewerkers dat de recessie geen impact heeft op hun functioneren. Medewerkers van dit type bedrijven zijn immers gewend zich snel aan te passen aan zich wijzigende omstandigheden.
In bedrijven waar de nadruk op respect voor regels ligt, met een belangrijke rol voor procedures en controle, blijkt de crisis daarentegen een sterke impact op het personeel te hebben. Werknemers uit dit type bedrijven zijn sinds het uitbreken van de crisis harder gaan werken. Om het bedrijfsresultaat alsnog te behalen, bewaken zij procedures en regels sterker dan voorheen.

Grootste jobonzekerheid in textiel, machinebouw en metaal


In de survey werd ook gevraagd of werknemers bang waren hun job te verliezen Eén op de drie Belgen (33 procent) beantwoordde deze vraag positief. Meer werknemers uit de privé (42 procent) dan uit de openbare sector (18 procent) blijken bezorgd te zijn over hun job.
Grotere onzekerheid over jobbehoud is er ook bij alleenstaanden, 40- tot 49-jarigen, werknemers van kleine kmo’s met minder dan vijf werknemers (waar bijna één op de twee werknemers voor zijn job vreest), en medewerkers met minder dan twee jaar anciënniteit.
Van wie minder dan 1500 euro bruto per maand verdient, heeft ook 38 procent angst zijn job te verliezen.

Loonsituatie onveranderd


Voor zo'n 76 procent van de Belgen heeft de crisis geen financiële gevolgen gehad. Zij ontvangen evenveel loon als voorheen.
Bij zo'n 13 procent van de beroepsbevolking blijkt echter bespaard te zijn op het loonpakket. Het kan hierbij zowel gaan om een lager variabel, loon als om een lager vast loon (minder loonopslag bovenop de index). Daarnaast kunnen ook besparingen op het vlak van voordelen (tankkaarten, gsm-belvergoeding) het loon naar beneden hebben gehaald. Bij arbeiders daalt het loon door dagen economische werkloosheid.

Pessimisme op jobmarkt


Een meerderheid van de Belgen (76 procent) denkt dat het op dit moment ‘moeilijk tot zeer moeilijk’ is om een nieuwe job te vinden. Werknemers met een administratieve job of een job in logistiek of marketing denken in het huidige klimaat maar moeilijk een nieuwe job te kunnen vinden.
Jongeren zijn minder pessimistisch dan ouderen, en eenmaal de 45 gepasseerd, wordt het pessimisme alleen maar groter: 91 procent van de werknemers uit deze leeftijdscategorie ziet de kansen op de arbeidsmarkt op dit moment somber in.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen