< Terug naar overzicht

Economische werkloosheid: ja, maar…

Volgens het Steunpunt Werk en Sociale Economie is een tijdelijke uitbreiding van het stelsel van tijdelijke werkloosheid naar bedienden aangewezen. Maar dan moet ook werk gemaakt worden van een overkoepelend eenheidsstatuut.

Economische werkloosheid is volop in beeld. Pleidooien voor behoud van dit stelsel en zelfs voor uitbreiding naar bedienden worden afgewisseld met verwijzingen naar de hoge kosten, aanklachten van misbruik en vragen bij het nut van een stelsel dat in eerste instantie bedrijven en sectoren in afbouw ondersteunt.
In een nieuw rapport ‘Economische werkloosheid: enkele scenario's voor de toekomst’ stelt het door de Vlaamse regering erkende beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend Steunpunt WSE, de vraag of een (tijdelijke) uitbreiding van dit stelsel naar de bedienden aangewezen is.
Het antwoord gaat in de richting van een ‘ja, maar…’. Met die ‘maar’ geeft men aan dat het dossier ‘tijdelijke werkloosheid’ niet losgekoppeld kan en mag worden van de invoering van een overkoepelend eenheidsstatuut.

Problemen oplossen


Toch zijn de arbeidsmarktspecialisten van het Steunpunt Werk en Sociale Economie van mening dat het niet wenselijk is om te wachten tot de invoering van een eenheidsstatuut. De uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid om economische redenen kan immers nu een aantal problemen oplossen.
Het Steunpunt WSE stemt in met een snellere uitbreiding naar bedienden op drie voorwaarden:

 • Ten eerste moet het gaan om een uitbreiding van ‘bepaalde duur’, bijvoorbeeld tot eind 2009, eventueel verlengbaar als het einde van de tunnel nog niet in zicht is.

 • Ten tweede moeten gelijktijdig de debatten over een eenheidsstatuut en een aangepast ontslagrecht heropgestart worden, zodat er ook op middellange termijn een wisseloplossing is en structurele ingrepen de tijdelijke oplapmaatregelen kunnen vervangen.

 • Ten derde moet men bij een uitbreiding zeer nauwgezet over de modaliteiten nadenken.


 • Binnen deze contouren pleit het Steunpunt WSE dan ook voor een 'in de tijd beperkte’, ’financieel minder ingrijpende’ en voorzichtige variant van ’gedeeltelijke werkloosheid’ voor bedienden.

  U kunt het rapport raadplegen op de website van het Steunpunt WSE: http://www.steunpuntwse.be

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen