< Terug naar overzicht

Ecocheques kunnen voortaan vrij van sociale zekerheids-bijdragen worden toegekend

In onze newsflash van 11 maart 2009 informeerden wij over de mogelijkheid om in 2009 ecocheques toe te kennen die zouden vrijgesteld worden van sociale zekerheidsbijdragen. Deze mogelijkheid is nu bevestigd bij Koninklijk Besluit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 mei jl.

Dit Koninklijk Besluit bevestigt de uitsluiting van de ecocheques uit het begrip loon dat onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen, voor zover is voldaan aan de volgende voorwaarden:

1 de ecocheques worden niet toegekend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of van enig ander voordeel of van een aanvulling bij loon;
2 de toekenning van de ecocheques moet opgenomen zijn in een sectorale of ondernemingscao. Kan dergelijke overeenkomst niet worden gesloten bij gebrek aan een syndicale delegatie of gaat het om een personeelscategorie waarvoor het niet de gewoonte is een cao te sluiten, dan mag de toekenning geregeld worden door een schriftelijke individuele overeenkomst;
3 de hoogste nominale waarde van de ecocheque, met een maximum van 10 EUR per ecocheque, alsook de frequentie van toekenning ervan gedurende een kalenderjaar, dienen te worden vermeld in de collectieve arbeidsovereenkomst of individuele overeenkomst;
4 de ecocheque wordt op naam van de werknemer afgeleverd. Deze voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld als de toekenning ervan en de daarop betrekking hebbende gegevens voorkomen op de individuele rekening van de werknemer;
5 op de ecocheque moet duidelijk vermeld staan dat hij slechts 24 maanden geldig is en dat hij slechts mag aangewend worden voor de aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter die zijn opgenomen in de lijst opgenomen als bijlage bij de cao nr. 98;
6 de ecocheque kan geheel, noch gedeeltelijk voor geld omgeruild worden;
7 het totale bedrag van de door de werkgever toegekende ecochques mag niet meer bedragen dan 125 EUR per werknemer voor het jaar 2009 en 250 EUR per werknemer voor de daarop volgende jaren.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen